"İhracat bedellerinde süre 6 ay uzatıldı"

Kırşehir Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Özgür Albayrak, ihracat bedellerinin 180 gün içerisinde Türkiye’ye getirilmesi ve %80’inin bankaya bozdurulması zorunluluğuna ilişkin sürenin altı ay daha uzatıldığını açıkladı.

Kırşehir Haberleri 6 Mart 2019 19:14
"İhracat bedellerinde süre 6 ay uzatıldı"
-A +A

Kırşehir SMMMO Başkanı Özgür Albayrak:
         Kırşehir Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Özgür Albayrak, ihracat bedellerinin 180 gün içerisinde Türkiye’ye getirilmesi ve %80’inin bankaya bozdurulması zorunluluğuna ilişkin sürenin altı ay daha uzatıldığını açıkladı.
         Kırşehir Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Aybayrak açıklamasında; "2018-32/48sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara  İlişkin  Tebliğ  (İhracat  Bedelleri  Hakkında) ile  4  Eylül  2018 tarihinden  itibaren altı  ay  süre  ile  ihracat  bedellerinin180  gün içerisinde Türkiye’ye getirilme    ve    %80’ninbankaya    bozdurma zorunluluğu getirilmişti.Bu  süre  4  Mart  2019  tarihi  itibariyle sona eriyordu.3 Mart 2019 tarihli ve 30703 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2019-32/53 Tebliğ  ile söz konusu Tebliğin yürürlük süresi altı aydan bir yıla çıkarıldı. Türkiye’de  yerleşik  kişilerce  bu  Tebliğin  yürürlükte  bulunduğu  süre içinde fiili ihracı gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedel getirme süresinin  Tebliğin  yürürlükten  kalktığı  tarihten  sonra  sona  ermesi halinde, Tebliğ hükümleri uygulanmaya devam edilecektir. İhraç edilen malların bedelinin süresinde yurda getirilerek, bankalara satılmasından  ve  ihracat  hesabının  süresinde  kapatılmasından öncelikle ihracatçılar sorumlu olacaktır.Ticari  amaçla  mal  ihracında,  bedelleri  yurda  getirilme  süresi  içinde gelen ihracat ile ilgili hesaplar aracı bankalarca kapatılacaktır. Süresi içinde kapatılmayan ihracat hesapları aracı bankalarca 5 iş günü içinde muamelenin safhalarını belirtecek şekilde yazılı olarak ilgili Vergi Dairesi Başkanlığına veya Vergi Dairesi Müdürlüğüne ihbar edilecektir.Mücbir  sebep  halleri  ile  ilgili  olarak  yurtdışından  temin  edilecek belgelerin  dış  temsilciliklerimizce veya  Lahey  Devletler  Özel  Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdik Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış olması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.
         Kırşehir SMMMO Başkanı Albayrak açıklamasında şu detayları aktardı: "Söz konusu Tebliğ ile 4 Eylül 2018 tarihinden itibaren  altı ay süre ile ihracat bedellerinin 180  gün  içerisinde  Türkiye’ye  getirilme  ve  %80’nın  bankaya  bozdurma  zorunluluğu getirilmişti. Bu süre 4 Mart 2019 tarihi itibariyle  sona eriyordu.3 Mart 2019 tarihli ve 30703 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2019-32/53 Tebliğ  ile söz konusu Tebliğin yürürlük süresi altı aydan bir yıla çıkarıldı. Buna göre 4 Mart 2019 tarihinden itibaren altı ay dahaTürkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen  ihracat  işlemlerine  ilişkin  bedellerin ithalatçının  ödemesini  müteakip doğrudan  ve  gecikmeksizin  ihracata  aracılık  eden  bankaya  transfer  edilmesiveya getirilmesi,  bedellerin  yurda  getirilme süresinin fiili  ihraç  tarihinden  itibaren  180  günü geçememesi,söz konusu bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılmasızorunludur.İhracat  işlemlerine  ilişkin  bedeller  ödeme  şekillerinden birine  göre  yurda getirilebilecektir. Akreditifli Ödeme, Vesaik Mukabili Ödeme, Mal Mukabili Ödeme, Kabul Kredili Akreditifli Ödeme, Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme, Kabul Kredili Mal Mukabili Ödeme, Peşin Ödeme.
         İhracat bedellerinin beyan edilen Türk parası veya döviz üzerinden yurda getirilmesi esas olup, Türk parası üzerinden yapılan ihracat karşılığında döviz getirilmesi mümkündür. İhracat  bedelinin  yolcu  beraberinde  efektif  olarak  yurda  getirilmesi  halinde  gümrük idarelerine beyan edilmesi zorunludur. Buna göre Peşin  döviz  karşılığında  ihracatın  24  ay  içinde  gerçekleştirilmesi  zorunludur.  Dâhilde  İşleme İzin Belgesi ve Vergi, Resim ve Harç İstisna Belgesi kapsamında ihracat, ihracat  sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak sağlanan peşin dövizlerin kullanım süresi belge süresi (ek süreler dahil) kadardır. Tamamı tek seferde iade edilmeyen veya süresi içinde ihracatı gerçekleştirilemeyen peşin  dövizler prefinansman hükümlerine tabi olur. Prefinansman hükümlerine tabi hale gelen  peşin  dövizlerin,  ihracat  taahhüt  sürelerinin  ilgili  mevzuat  hükümleri  çerçevesinde  uzatılması halinde, alıcının muvafakat etmesi kaydıyla kullanım süreleri de verilen ek süre kadar uzatılmış sayılır. Yurt  dışına müteahhit firmalarca  yapılacak  ihracatın  bedelinin  365  gün  içinde  yurda getirilerek bir bankaya satılması zorunludur.Konsinye yoluyla yapılacak ihracatta bedellerin kesin satışı müteakip; uluslararası fuar, sergi  ve  haftalara  bedelli  olarak  satılmak  üzere  gönderilen  malların  bedellerinin  ise gönderildikleri fuar, sergi veya haftanın bitimini müteakip 180 gün içinde yurda getirilerek bir bankaya satılması zorunludur.İlgili mevzuat hükümlerine göre yurt dışına geçici ihracı yapılan malların verilen süre veya ek  süre  içinde  yurda  getirilmemesi  veya  bu  süreler  içerisinde  satılması  halinde  satış bedelinin  süre  bitiminden  veya  kesin  satış  tarihinden  itibaren  90  gün  içinde  yurda getirilerek bir bankaya satılması zorunludur."
 


Kaynak : Çınar Kırşehir Haber MERKEZİ

Print
Yorum Yap
Yorumunuz
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

Facebook Yorumları
Anket

Dikkat Çekenler
Yazarlar
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Duyurular
Linkler
Arşiv
Günlük Gazeteler
Oku
Ziyaretçi Defteri
Hava Durumu
Hava Durumu
Yükleniyor...
E-Gazete
/Resimler/Editor/images/23%20Temmuz%20Sal%C4%B1%20-1.jpg

Facebook Twitter
2014 Kırşehir Haber 365 - tüm hakları saklıdırHaber Scripti Haber Yazılımı