"Vergiden istisna kıdem tazminatı belli oldu"

Kırşehir Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Özgür Albayrak, 1 Temmuz 2019-31 Aralık 2019 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak vergiden istisna kıdem tazminatı tutarının 6,379.86 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Kırşehir Haberleri 13 Temmuz 2019 12:00
"Vergiden istisna kıdem tazminatı belli oldu"
-A +A

            Kırşehir Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Özgür Albayrak, 1  Temmuz  2019-31 Aralık 2019 tarihleri arasında geçerli  olmak  üzere uygulanacak vergiden    istisna    kıdem tazminatı tutarının 6,379.86 TL olarak belirlendiğini açıkladı. 
            Kırşehir Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Albayrak açıklamasında, "Kıdem tazminatı belirli bir süre çalıştıktan sonra işine son verilen ya da emeklilik dolayısıyla işinden ayrılmak durumunda bulunan işçiye, çalıştığı süreye göre, işyerince topluca ödenen para  olarak  tanımlanmaktadır. Gelir Vergisi Kanunu’na  göre kıdem tazminatlarının belirli koşullar içerisinde vergilendirilmemesi gerekmektedir. Bu kapsamda 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanunun 5’inci maddesi değişik Gelir Vergisi Kanunu’nun kıdem tazminatı ile ilgili 25/7’nci fıkrası aşağıdaki gibidir. “7. (Değişik: 21/3/2018-7103/5 md.) a) 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanunu ve 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanunu’na göre ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının tamamıile  13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde  Çalışanlarla  Çalıştıranlar  Arasındaki Münasebetlerin  Tanzimi  Hakkında  Kanuna  göre ödenenkıdem  tazminatlarının  hizmet erbabının  24  aylığını  aşmayan  miktarları  (Hizmet  ifa  etmeksizin  ödenen  ücretler  tazminat sayılmaz.); b) Hizmet erbabının tabi olduğu mevzuata göre bu bendin (a) alt bendinde belirtilen istisna tutarının hesabında dikkate alınmak şartıyla, hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra;  karşılıklı sonlandırma  sözleşmesi  veya  ikale  sözleşmesi  kapsamında  ödenen  tazminatlar,  iş  kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemelerve yardımlar (Bu bendin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.)” 7103  sayılı  Kanunla  193  sayılı  Kanunun  25’inci  maddesinin  birinci  fıkrasının  yeniden düzenlenen (7) numaralı bendinin (a) alt bendi ile 1475, 854 ve 5953 sayılı Kanunlara göre ödenen kıdem tazminatlarına uygulanacak istisnaya ilişkin düzenleme aynen korunmuştur. 1475 ve 854 sayılı Kanunlar uyarınca, hizmet erbabının çalıştığı süre ve kıdem tazminatına esas  ücreti  dikkate  alınarak  hesaplanan  ve  ödenen kıdem  tazminatları  istisna  kapsamına girmekte  olup  hesaplanan  bu  tutarları  aşan  ilave  ödemeler  ise  ücret  kapsamında değerlendirilmek suretiyle vergilendirilmektedir. Hizmet  erbabının  kıdem  tazminatına  esas  ücretine  göre  hesaplanan  ve  en  yüksek  Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen azami emekli ikramiyesi tutarını aşan ödemelerde ise en yüksek  Devlet  memuruna  ödenen  azami  emekli  ikramiyesi  kadarlık  kısmı  istisnaya  konu edilecek, aşan kısmı ise ücret olarak vergilendirilecektir." 01.07.2019  tarihinden  itibaren,  Gelir  Vergisinden  istisna  edilecek  kıdem  tazminatı  tutarı 6,379.86 TL’dir.Brüt ücret üzerinden hesaplanması gereken kıdem tazminatından sadecedamga  vergisi kesintisi (binde 7,59 oranında) yapılması gerekmektedir.İşe başlama tarihinden çıkış tarihine kadar geçen  her tam yıl için işçiye 30 günlük brüt ücret üzerinden kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler içinde aynı oran üzerinden ödeme yapılır. Kıdem tazminatının tahakkuk ettirildiği tarih itibariyle mi yoksa ödendiği tarih itibariyle mi gider  yazılacağı  konusunda  Maliye  Bakanlığı’nın  farklı  görüşlerinin  olduğunun dikkate alınması gerekmektedir. Bu konuda Maliye Bakanlığı; 20/03/2015 tarihli ve 84098128-120.01.02.07[40-2013-3]-143özelgesinde 1“...kıdem ve ihbar tazminatının gider kaydı konusunda Gelir Vergisi Kanunu’nun 40'ıncı maddesinde  özel  bir  hüküm  olmamakla  birlikte  maddenin  birinci  fıkrasının  (3)  numaralı bendi  çerçevesinde  kurum  kazancının  tespitinde  gider  olarak  indirilebilmesi  için  İş Kanununa  göre  işçinin  kıdem  tazminatına  hak  kazanması  ve  hak  edilen  kıdem tazminatının da işçiye ödenmiş olması gerekir.Tahakkuk  etmiş  olsa  da  ödenmemiş kıdem  tazminatının  gider  yazılması  mümkün  değildir.Bu  nedenle,  iş  akdinin  fesih sözleşmesi  ile  sona  erdirilmesi  veya  mahkeme  kararı  dolayısıyla  şirketiniz  tarafından çalışanlarınıza ödenecek kıdem ve ihbar tazminatı giderlerinin, yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde  ödemenin  yapıldığı  dönemde  kurum  kazancının  tespitinde  indirim  konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.”görüşüne yer vermiştir." şeklinde bilgiler aktardı.  

Kaynak : Çınar Kırşehir Haber MERKEZİ

Anahtar Kelimeler : Kıdem Tazminatı, ,
Print
Yorum Yap
Yorumunuz
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

Facebook Yorumları
Anket

Dikkat Çekenler
Yazarlar
Duyurular
Linkler
Arşiv
Günlük Gazeteler
Oku
Ziyaretçi Defteri
Hava Durumu
Hava Durumu
Yükleniyor...
E-Gazete
/Resimler/Editor/images/21%20Ekim%20Pazartesi-1.jpg
Facebook Twitter
2014 Kırşehir Haber 365 - tüm hakları saklıdırHaber Scripti Haber Yazılımı