Seyfe Gölü`nde Mahkemece Keşif!

      Kırşehir'e 36 ve Mucur İlçesi'ne 16 kilometre uzaklıkta bulunan ve 200'den fazla kuşun yaşam alanıyken kuruyan Seyfe Gölü'nün yeniden hayat bulması için mahkemeye başvurulması sonucu Mucur Asliye Hukuk Mahkemesi, Seyfe Köyü'nde keşif yaptırdı. 17 Temmuz'da Seyfe Gölü için yapılan keşifte, göl çevresindeki suların Mucur Belediyesi tarafından vurulan sondaj sonucu çekildiği belirlendi.
      Yaklaşık 15 kilometre alanı kapsayan Seyfe Gölü'nün, kenarında bilinçsizce açılan içme ve sulama amaçlı kuyular yüzünden Seyfe Gölü kurudu ve "Toz Gölü"ne dönüştü. Bunun üzerine Seyfe Gölü yakınan Koruma Derneği Başkanı olan emekli öğretmen Mustafa Yavuz, kuraklıkla birlikte içme ve sulama kuyularının fazlalığı sonucu başta Mucur Belediyesi olmak üzere, açılan kuyuların kapatılması için Mucur Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Ankara'daki uzmanlar, açılan sondaj kuyularındaki drenaj kapaklarının hemen kapatılması uyarısında bulunurken mahkeme kesif yapılmasını istedi. Mucur Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından zirai bilirkişi olarak atanan Ziraat Mühendisi İbrahim Yurtkaya tarafından düzenlenen rapor, 2016/218 esas nolu dosyaya kondu. Ziraat Mühendisi İbrahim Yurtkaya'ya ait 20 Temmuz 2017 tarihli bilirkişi raporunda şu ifadelere yer verildi:    
      "İlçemiz Seyfe Köyü'nde bulunan 518 parsel nolu taşınmaz üzerinde 17 Temmuz 2017 tarihinde yapılan keşifte Zirai Bilirkişi olarak görev yaptım. Dava konusu taşınmazları Mahkeme keşif heyeti ile birlikte gezerek gerekli incelemelerimi yaptım ve mahkemenin tarafımdan istediği bilgiler gereği notlarımı aldım. Yapılan incelemeler sonucunda; 518 parsel içerisinde Mucur belediyesi tarafından ilçeye içme suyu temini için açılmış olan derin kuyu su pompası ve binası bulunmaktadır. Söz konusu alan Seyfe gölü havzasında bulunmakta olup göl havzasında bulunan derin yeraltı kuyularından çekilen sular gölü besleyen yer altı su kaynakları ile göle yer altı suyu akışını olumsuz etkilediğinden ve ayrıca yer altı su seviyesinin düşmesinde neden olacağından gölün su seviyesinin yaz aylarında düşmesine sebep olan ve olumsuz etkileyen faktör olarak yer almaktadır. İşbu rapor tarafımdan 3 nüsha tanzim edilerek Mucur Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliği’nin takdirlerine arz olunur."
 

Yükleniyor

Yükleniyor

YükleniyorYAZARLAR