AHİKA`dan Kırşehir`e büyük destek!

           Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından projelere sağlanacak olan fizibilite destekleri açıklandı. 
Çınar Kırşehir Haber Merkezi'nin AHİKA resmi internet sayfasından derlediği bilgilere göre Kırşehir İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan Jeotermal Otomasyon-Kumanda Sistemi Fizibilite Projesi ve Kırşehir Ziraat Odası Başkanlığı tarafından hazırlanan Sertifikalı Tohumluk Üretimi İçin Modern Tesis Yatırım Fizibilitesi projesi fizibilite desteği alacak. 
             Doğal ve kültürel mirasından güç alan, beşeri sermayesini geliştirmeyi ve dengeli kalkınmayı sürekli kılmış yaşamaya değer bir bölgeyi TR71 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı Vizyonu olarak açıklayan Ahiler Kalkınma Ajansı bilindiği gibi 25 Ocak 2006 tarih ve 5449 no’lu “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun” çerçevesinde, 25 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kuruldu.
Kırşehir'de projelere sunduğu mali ve teknik destekler ile takdir toplayan Ahiler Kalkınma Ajansı, Kırşehir'deki başarılı projelere kaynak sağlıyor. 
           Çınar Kırşehir Haber Merkezi'nin ahiler Kalkınma Ajansı'ndan edindiği bilgilere göre Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında 2018 yılı içerisinde Kırşehir’de başarılı olan 4 projeye Ajans tarafından toplam 2.794.900 TL mali destek verildi. Bu destek sayesinde proje başvuru sahiplerinin sağladığı eş finansman ile birlikte Kırşehir’de toplam 7.108.128 TL tutarında yatırım gerçekleşti. Toplam bütçesi 3.000.000 TL olan Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında ise 5 proje başarılı olurken ve toplam maliyeti 1.002.947 TL olan projelerin 823.483 TL tutarındaki kısmı Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından karşılandı.
             Ahiler Kalkınma Ajansı'ndan yapılan açıklamada fizibilite desteklemesine ilişkin şu detaylar aktarıldı: "2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı, Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilmiştir. Program kapsamında kullandırılacak destek miktarı toplam 1.500.000,00 TL’dir. 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında destek almaya hak kazanan ve kazanamayan tüm başvuru sahiplerine resmi yazı ile bildirim yapılacaktır. Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen çalışmalarda Bölgedeki madenler ve potansiyel kullanım alanlarının araştırılması, maden ürünlerinin sürdürülebilir yöntemlerle yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesine yönelik çalışmaların desteklenmesi, Bölgenin yenilikçilik kapasitesinin artırılmasına, bilim ve teknoloji odaklı uygulamalı araştırmalara, üretim altyapısının güçlendirilmesine ve ihtisas organize sanayi bölgelerinin oluşturulmasına yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi,
Bölgedeki muhtemel ekonomik, çevresel tehdit ve risklerin önlenmesine ve acil tedbirlerin alınmasına katkı sağlayacak çalışmaların desteklenmesi, Turizmin çeşitlendirilmesine, yeni turizm destinasyonları oluşturulmasına, doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunmasına, bölgeye yeni turistik ürün ve değerlerin kazandırılmasına ve turizmde rekabet gücünün artırılmasına yönelik çalışmaların desteklenmesi, Hayvancılıkta et, süt verimliliğinin artırılmasına, tesislerin modernizasyonunun sağlanmasına, kaliteli yem üretiminin yapılmasına, gen araştırmaları ve damızlık üretimine yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi, Sanayide (otomotiv, savunma vb.) Ar-Ge, kümelenme, yenilikçilik ve markalaşma çalışmalarının desteklenmesi, Bölgedeki yenilenebilir enerji kaynaklarının ve bu alanda yeni teknolojilerin araştırılmasına, altyapı yatırımlarının güçlendirilmesine ve yenilenebilir enerjinin kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi, Tarımsal üretimde alternatif ürün geliştirilmesine, tarımsal ürünlerin katma değerini artıracak, bölgede 4 mevsim tarımsal üretimin yapılabilmesine imkân verecek sistemlerin (depolama, işleme, paketleme, jeotermal seracılık vb.) yaygınlaştırılmasına, tarıma dayalı sanayi üretiminin çeşitlendirilmesine ve tohum ıslahına yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi, Bölgede mevcut üretim altyapısı ile ithal edilen/edilmek zorunda olan malların/ara malların üretilebilirliğine yönelik çalışmaların desteklenmesi, Mevcut üretim altyapısıyla geri dönüşümü yapılmayan üretim atıklarının girdi olarak kullanılabilmesinin tekno-ekonomik açıdan araştırmasına yönelik çalışmaların desteklenmesi öncelik olarak belirlenmiştir."
 

Yükleniyor

Yükleniyor

YükleniyorYAZARLAR