9. Sınıf Alan Tercih Kılavuzu Yayınlandı

9. Sınıf Alan Tercih Kılavuzu Yayınlandı

Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, resmi internet sayfası aracılığıyla dokuzuncu sınıflar için alan tercih kılavuzuna ilişkin bilgiler aktardı.

Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden yapılan açıklamada şu detaylara yer verildi: "2020 yılında Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri bünyesindeki Anadolu Meslek Programı 9uncu Sınıfa Yerel Yerleştirme ile Kayıt Olan Öğrencilerin Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme e- Kılavuzunda yer alan esaslar, Kılavuzun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Bu esaslar, yasama, yürütme ve yargı organları ile ilgili makamlarca alınan kararlar gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir.

2020 Anadolu Meslek Programı 9 uncu Sınıfa Yerel Yerleştirme İle Kayıt Olan Öğrencilerin Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzunda Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu meslek programı 9 uncu sınıfında öğrenim gören öğrencilerin meslek alanlarına geçişini sağlamak için hazırlanmıştır. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının AMP 9 uncu sınıfa yerel yerleştirme ile kayıt yaptırmış öğrencilerin meslek alanlarına geçiş işlemleri 9 uncu sınıfın başında Çalışma Takvimi ve belirtilen esaslara göre Bakanlığımızca merkezi olarak yapılacaktır. Bu kılavuzdaki esaslar 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için geçerli olup, “2020 Anadolu Meslek Programı 9 uncu Sınıfa Yerel Yerleştirme İle Kayıt Olan Öğrencilerin Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme e­Kılavuzu” nun yayımlanması ile birlikte bu Kılavuzda belirtilen hükümler taraflarca kabul edilmiş sayılacaktır. AMP meslek alanlarına geçişlerde öğrencinin sağlık durumunun geçmek istediği alanın öğrenimine elverişli olması esastır. Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim ve öğretimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler dahil sağlık durumunun geçmek istediği alanın öğrenimine elverişli olmadığı sonradan tespit edilen öğrencilerden programın özelliğine göre sağlık/sağlık kurulu raporu istenebilir. İstenen raporu temin edemeyen öğrenciler en geç 9 uncu sınıf birinci dönemin sonuna kadar durumlarına uygun başka meslek alanlarına yönlendirilir. Her bir şubede bulunan özel eğitim öğrenci sayısının Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde belirlenen sayıdan fazla olması durumunda okul müdürlüğünün teklifi ile öğrenciler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığı ile durumlarına uygun okul ve alanlara yönlendirilir.

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılının başladığı ilk iki hafta içinde öğrencilere meslek

derslerine denk gelen ders saatlerinde meslek alanları tanıtımları yapılacaktır. Okul yönetimince belirlenecek program dahilinde meslek alanları ve mesleki eğitim merkezi programları hakkında öğrenciler bilgilendirilecek, okulda bulunan atölyeler, kullanılan makine ve teçhizatlar, yapılan üretim ve çalışma alanları anlatılacak, imkanlar el verdiği ölçüde öğrencilere meslek alanları ile ilgili küçük uygulamalar yaptırılacak, öğrencilerin meslekleri ve kendilerini tanımalarında yardımcı olacak rehberlik programları uygulanacaktır. Tanıtım ve rehberlik süreçlerinde ilgili internet sayfalarından da yararlanılacaktır. Atölyelerde yapılacak çalışmalardan önce iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilerek öğrencilerin atölyede bulunduğu sırada her türlü güvenlik önlemi alınarak uymaları sağlanacaktır. Bu çalışmalarda okulunun tüm atölye ve meslek dersleri öğretmenleri ile rehberlik öğretmenlerine görev verilecektir.

Tercih başvurusunda bulunan öğrencilerin yerleştirme işlemleri, OBP ve tercih sıraları

dikkate alınarak öncelikli olarak kendi okulu içindeki alanlara yapılacaktır. OBP’ nin eşitliği

hâlinde sırasıyla, 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacaktır. Boş kontenjan kalması halinde diğer okullardan alan tercihi yapan öğrenciler de OBP ye göre merkezi sistem ile yerleştirilecektir. Merkezi sistem ile Denizcilik alanına ön yerleştirmesi yapıldığı halde Çalışma Takviminde belirtilen tarihe kadar “Gemiadamı Olur Sağlık Raporu”nu alamayan öğrenciler 9 uncu sınıfı okuduğu okulun bulunduğu İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu tarafından OBP’sine uygun bir alana yerleştirilecektir. Denizcilik alanında boş kontenjan bulunması halinde “Gemiadamı Olur Sağlık Raporu” almak kaydıyla diğer okul ve alanlardan 9 uncu sınıf birinci dönem sonuna kadar OBP üstünlüğü dikkate alınarak Yönetmelik hükümlerine göre alan değişikliği yoluyla nakil ve geçiş yapılabilir. Yerleştirildiği alanı değiştirmek isteyen öğrenciler kontenjan açığı bulunması durumunda koşullarını taşıdıkları alanlara 9 uncu sınıfta birinci dönemin sonuna kadar alan değiştirerek de

geçiş yapabilirler."


Yükleniyor

Yükleniyor

YükleniyorYAZARLAR