“Anız yakanlara dekar başına ceza yağacak”

Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Şahin, “Anız Yangınlarının” önlenmesi amacıyla 2020 yılına ait ilgili usul ve esaslar hakkında kararı yayımladı. Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Şahin, anız yakanlara yasa gereği dekar başına en düşük idari para cezasının 73 TL 68 kuruş olduğunu belirterek duruma göre cezanın 5 kat aratabileceğini söyleyerek konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Havaların ısınması ve hasat sezonunda başlaması nedeniyle anız yangınlarının riski arttı. Tarımsal üretimin ana kaynağı olan toprağın biyolojik, kimyasal ve fiziksel yapısının ve çevrenin korunarak, doğal denge içerisinde toprak verimliliğinin sürdürülebilirliği için hububat tarımında hasadı takiben toprağın yapısına ve çevreye vereceği zarar göz önüne alınarak anızların yakılması, çevre ve toplum sağlığı, kamu düzeni, halkın güvenliği ve esenliği ile kamu malları üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek gerektiğinden, 2872 Sayılı Çevre Kanununun Ek madde 1/c bendine rağmen ilimizde kontrollü anız yakılmasına izin verilmeyecektir. Hububat hasadından sonra tarlada kalan bitki artıkların asap, başak ekseni, anız denilmektedir. Anız organik yapıya sahip olup, mutlak surette toprağa karıştırılmalıdır. Ancak İlimizde hasat sonrasından sonbahar aylarına kadar olan süreçte anız yangınları görülmektedir. Anız yangınları toprak verimliliğini düşürmekte, toprakların zamanla çölleşmesine neden olmaktadır” dedi.

Kırşehir sınırları içerisinde 2020 yılında anız yakmak Valilik 2020/2 Sayılı Genelgeleri ile yasaklandığını ifade eden Kenan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü, “ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2020/2 no' lu Tebliğine göre anız yakanlara her dekar için 73 TL 68 kuruş idari para cezası uygulanacak olup anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılacak, ayrıca 6831 Sayılı Orman Kanununun ilgili cezai müeyyideleri uygulanacaktır” diye konuştu.
YAZARLAR