Mucur Devlet Hastanesi'nde önemli gelişme!

Mucur Devlet Hastanesi'nde önemli gelişme!

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü, Yeni Hizmete Açılan T.C. Sağlık Bakanlığı Mucur Devlet Hastanesi İçin Yer Değişikliği talebine ilişkin resmi internet sayfası aracılığıyla bilgiler aktardı.

Kırşehir İl sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Müdürlüğümüze bağlı T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği bünyesinde hizmet veren Mucur Ek Hizmet Binasının müstakil hastane statüsünde “T.C. Sağlık Bakanlığı Mucur Devlet Hastanesi” adı altında 25 (yirmibeş) yatak kapasite ve 2 (iki) diş üniti ile D rolünde hizmet vermesinin 19/06/2020 tarihli ve E.1159 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile uygun görüldüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 29/06/2020 tarih ve E.2071 sayılı yazısı ile bildirilmiştir. Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ‘Yeni açılan tesisler’ başlıklı 27. maddesi, Sağlık Bakanlığı Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirmesine İlişkin Yönerge ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Sınıfı ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Harici Personelin Atama ve Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönergesi kapsamında, T.C. Sağlık Bakanlığı Mucur Devlet Hastanesi Başhekimliğinin hizmet sunumunda aksaklıklar yaşanmaması adına yapılacak yer değişikliğine ilişkin ilan metni ve münhal kadro listesi yazımız ekinde gönderilmiş olup, ayrıca Müdürlüğümüz internet adresinde ilan edilmiştir" şeklinde bilgiler aktarıldı.

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu detaylar aktarıldı: " Müdürlüğümüze bağlı T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine bağlı olarak hizmet veren 'Mucur Ek Hizmet Binası'nın müstakil hastane statüsünde "T.C. Sağlık Bakanlığı Mucur Devlet Hastanesi" adı altında 25 (yirmibeş) yatak kapasite ve 2 (iki) diş üniti ile D rolünde hizmet vermesinin 19/06/2020 tarihli ve E.1159 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile uygun görüldüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 29/06/2020 tarih ve E.2071 sayılı yazısı ile bildirilmiştir. Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 'Yeni açılan tesisler' başlıklı 27. maddesi, Sağlık Bakanlığı Sağlık Personelinin İl içi Yer Değiştirmesine ilişkin Yönerge ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Sınıfı ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Harici Personelin Atama ve Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına ilişkin Yönergesi kapsamında, T.C. Sağlık Bakanlığı Mucur Devlet Hastanesi Başhekimliğinin müstakil hastane statüsünde ayrıştırılmasından sonra hizmet sunumunda aksaklıklar yaşanmaması adına aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yeni açılan sağlık tesisine personel planlaması yapılacaktır. İlan metninde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan başvurular değerlendirilecektir. Genel Esaslar, İlan metni sağlık hizmetleri, genel idari hizmetler, teknik hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personeli ve sürekli işçileri kapsamaktadır. Uzman tabip (iç hastalıkları branşı hariç) unvanında görev yapan personel başvuru yapamayacaktır. Yeni açılan tesise öncelikli olarak T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi kadrosunda olup, 15/09/2020 tarihinden önce Mucur Ek Hizmet Binasında Fiilen görev yapmakta olan personelin talepleri kabul edilecektir. (Başvuru dilekçelerine Mucur Ek Hizmet Binasında görevlendirildiklerine dair belge eklenecektir.). Münhal kadrolara atanma talebinde bulunan personelin en geç 21/09/2020 tarihi mesai bitimine kadar dilekçe ile başvuru yapması gerekmektedir. Aynı unvan ve branşta yapılan müracaatlarda açılan münhal kadrodan fazla talep olması halinde, atama talepleri hizmet puanı ve hizmet süreleri dikkate alınarak değerlendirilecektir. Her ikisinde eşitlik olması durumunda kura usulü ile işlem tesis edilecektir.

Ek-1'de yer alan münhal kadrolara yeterli başvuru olmaması halinde T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği emrinde görev yapan personelin başvurusu kabul edilecektir. (Mucur Ek Hizmet Binasında filen görev yapan personel harici), Yapılan başvurular atama ile ilgili meri mevzuat hükümleri kapsamında değerlendirilecektir. Başvuru şartlarını taşımayanların atama işlemi yapılmayacak olup, ataması sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Münhal kadroların başvuru yapılmaksızın boş kalması halinde hizmet ihtiyacı da göz önüne alınarak T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği emrinde görev yapan personelin hizmet puan ve hizmet süreleri dikkate alınarak resen atama yapılabilecektir. Başvurularının incelenmesi neticesinde, Atama Komisyonu tarafından ataması uygun görülen/görülmeyen müracaatlar için nihai karar Valilik Makamınca verilecek olup, başvuru sonuçları Müdürlüğümüz internet adresinden (https://kirsehirism.saglik.gov.tr/) ilan edilecektir. Başvurusu uygun görülen personelin atama işlemleri 2020 yılı Eylül ayı içerisinde sonuçlandırılacak, ilgili kuruma atama kararı gönderilecektir.,11-Talebi üzerine ataması yapılan, ancak atama tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde görev yaptığı kurumdan ayrılış yapmayan personel hakkında alınan atama kararı iptal edilecektir."


Yükleniyor

Yükleniyor

YükleniyorYAZARLAR