Araç Muayenesine Dair Tedbir Kararı!

İl Umumî Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 23’üncü maddesine göre, Vali İbrahim Akın başkanlığında 27.03.2020 tarihinde saat 23:00’te yeniden toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

            İl Umumî Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 23’üncü maddesine göre, Vali İbrahim Akın başkanlığında 27.03.2020 tarihinde saat 23:00’te yeniden toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

           " Son zamanlarda tüm dünyayı tehdit eden ve ülkemizde de görülen Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Devletimizin almış olduğu kararlar doğrultusunda ilimizde de bazı tedbirler alınmaktadır.

            Yaşanan salgının bir an önce engellenmesi için aşağıdaki ilave tedbirlerin alınması uygun görülmüştür.

            Bu kapsamda; "65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan/yasaklanan motorlu taşıt sahibi vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağının başladığı 22.03.2020 tarihinden sonra muayene zamanı gelen araçları için yasaklamanın kaldırılmasından 45 gün sonrasına kadar Karayolları Trafik Kanununun 34 üncü maddesi kapsamında araç muayenelerinin ertelenmesine, Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre herhangi bir cezai işlem uygulanmamasına, Alınan bu kararların trafik zabıtası tarafından vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyetine sebebiyet vermeyecek şekilde uygulanmasına, oybirliği ile karar verildi."        

Yükleniyor

Yükleniyor

YükleniyorYAZARLAR