DÖGEP Ekim 2019 Top­lan­tı­sı Ya­pıl­dı

Kırşehir Haberleri 6 Kasım 2019 14:24
DÖGEP Ekim 2019  Top­lan­tı­sı Ya­pıl­dı
-A +A

       Din Öğ­re­ti­mi Genel Mü­dür­lü­ğü'nün plan­la­mış ol­du­ğu Din Kül­tü­rü ve Ahlak Bil­gi­si Öğ­ret­men­le­ri­nin Ge­li­şim Prog­ra­mı kap­sa­mın­da Ka­man­da Ekim ayına ait ilk top­lan­tı Kaman Me­lik­şah Or­ta­oku­lu'nda ger­çek­leş­ti­ril­di. Din öğ­re­ti­mi Genel Mü­dür­lü­ğü'nün plan­la­mış ol­du­ğu Din Kül­tü­rü ve Ahlak Bil­gi­si Öğ­ret­men­le­ri­nin Ge­li­şim Prog­ra­mı kap­sa­mın­da Ka­man­da  Ekim ayına ait ilk top­lan­tı Kaman Me­lik­şah Or­ta­oku­lu'nda ger­çek­leş­ti­ril­di.
      Ya­pı­lan ilk top­lan­tı­da Kaman Din Kül­tü­rü ve Ahlak Bil­gi­si öğ­ret­men­le­rin­den Muaz Kaya ta­ra­fın­dan "Din Kül­tü­rü ve Ahlak Bil­gi­si ile Temel Dini Bil­gi­ler ders­le­rin­de yer alan inanç ko­nu­la­rı­nın gün­cel me­se­le­ler bağ­la­mın­da ele alın­ma­sı ve bu ko­nu­la­rın öğ­re­ti­min­de kul­la­nı­lan özel öğ­re­tim yön­tem­le­ri" baş­lık­lı konu ele alın­dı. Top­lan­tı daha sonra Ka­man­da görev yapan diğer Din Kül­tü­rü ve Ahlak Bil­gi­si öğ­ret­men­le­ri ile ko­nu­nun is­ti­şa­re edil­me­si ile devam etti. Prog­ra­ma Kaman Din Kül­tü­rü öğ­ret­men­le­ri ta­ra­fın­dan büyük bir ilgi gös­te­ril­di ve ka­tı­lım yük­sek dü­zey­de oldu. Muaz Kaya, “Ka­tı­lım­la­rın­dan do­la­yı bütün Din Kül­tü­rü ve Ahlak Bil­gi­si Öğ­ret­men­le­ri­ne ve ilk prog­ra­ma ev sa­hip­li­ği yap­tı­ğın­dan do­la­yı bütün Me­lik­şah Or­ta­oku­lu öğ­ret­men­le­ri­ne ve ida­re­ci­le­ri­ne te­şek­kür ede­riz” dedi
      Öte yan­dan Çi­çek­da­ğı’nda da Milli eği­tim Ba­kan­lı­ğı Din Öğ­re­ti­mi Genel Mü­dür­lü­ğü­nün Yö­ne­ti­ci ge­li­şim prog­ra­mı kap­sa­mın­da ekim ayı Çi­çek­da­ğı ilçe eylem planı ya­pıl­dı. Ev Sa­hip­li­ği­ni Çi­çek­da­ğı Kö­se­li İmam Hatip Or­ta­oku­lu Mü­dür­lü­ğü­nün yap­tı­ğı top­lan­tı­ya şube mü­dür­le­ri Öner Ak­yü­rek, Çetin Adı­ya­man okul Mü­dür­le­ri Kazım Cesur, O.​Gazi Kork­maz ve Osman Yıl­dız ka­tıl­dı. Ekim Ayı İçin Se­çi­len konu pro­to­kol ku­ral­la­rı olup, pro­to­kol ve ne­za­ket ku­ral­la­rı ile il­gi­li ça­lış­ma­lar iş­len­di.

Kaynak : Çınar Kırşehir Haber MERKEZİ

Print
Yorum Yap
Yorumunuz
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

Facebook Yorumları
Anket

Dikkat Çekenler
Yazarlar
Duyurular
Linkler
Arşiv
Günlük Gazeteler
Oku
Ziyaretçi Defteri
Hava Durumu
Hava Durumu
Yükleniyor...
E-Gazete
/Resimler/Editor/images/12%20Kas%C4%B1m%20Sal%C4%B1-1.jpg
Facebook Twitter
2014 Kırşehir Haber 365 - tüm hakları saklıdırHaber Scripti Haber Yazılımı