Gerçeğe aykırı beyan verenlere adli işlem başlatılacak

Gerçeğe aykırı beyan verenlere adli işlem başlatılacak

İl Umumî Hıfzıssıhha Kurulu,  Vali İbrahim Akın başkanlığında saat 15.00’te toplanarak önemli kararlar aldı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın başkanlığında yapılan toplantıda gerçeğe aykırı beyanda bulunan vatandaşlara adli işlem başlatılacağını bildirdi. Kırşehir Valiliği toplantıda alınan kararlara ilişkin şu detayları aktardı: "İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 31.07.2020 tarih ve 75 sayılı kararı ile evde izolasyona alınan koronavirüs tanılı ya da temaslısı kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının sağlanması amacıyla “Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu” oluşturulmuş,  İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 17.08.2020 tarih ve 79 sayılı kararı ile salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde Mahalle Denetim Ekibi oluşturulmuş,  İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 11.09.2020 tarih ve 86 sayılı kararı ile de izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan kişilerin izolasyon süreçlerinin Valiliğimizce tahsis edilen yurtlarda tamamlatılmasına karar verilmiştir.

Gelinen aşamada koronavirüs tanısı konulan hastalarımızın temaslılarına ilişkin olarak bazı durumlarda eksik bilgi (ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan temaslı kişiler hakkında doğru bilgi verilmemesi) verdikleri; bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişilerin (temasta olunmadığı halde farklı sebeplerle kamu personelinin temaslı olarak bildirilmesi) temaslı kişiler olarak bildirdikleri tespit edilmiştir.

Salgınla mücadelenin en önemli unsurlarından birisi olan “filyasyon” çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş kişilerin yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermeleri son derece önem taşımaktadır. Bilindiği üzere Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi ile “bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi,  üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılacağı” hükme bağlanmıştır. Salgınla mücadelede temel Kanun olan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci maddesinde ise İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının halk sağlığını korumak amacıyla hastalığın ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin uygulanmasını sağlayacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu bağlamda 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca,  Koronavirüs tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik veya yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlarda/bildirimlerde bulunanlar hakkında 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin  Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,  Oybirliği ile karar verildi. "


Yükleniyor

Yükleniyor

YükleniyorYAZARLAR