Gözün Aydın Kırşehir!

Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü resmi internet sayfası aracılığıyla yaptığı açıklama ile Delice-Kırşehir Demiryolu Hızlı Tren Projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası'nın hazırlandığını bildirdi.

Kırşehir Haberleri 27 Kasım 2019 17:00
Gözün Aydın Kırşehir!
-A +A

              Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü resmi internet sayfası aracılığıyla yaptığı açıklama ile Delice-Kırşehir Demiryolu Hızlı Tren Projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası'nın hazırlandığını bildirdi. 
               Çınar Kırşehir Haber Merkezi'nin derlediği bilgilere göre yıllardır beklenen hızlı tren projesi ile Hat güzergahı; Kırıkkale ili, Delice ilçesinden başlayarak Kırşehir'de son bulacak. Güzergahın uzunluğu 106+000 km (toplam metretül uzunluğu 107+792,929 km) olup yaklaşık 22.960 metresi Kırıkkale sınırlarında, 84+866 km ise Kırşehir sınırlarında yer alacak. Söz konusu proje geliş/gidiş olmak üzere iki hat ve hızlı tren standartlarına uygun olarak yük ve yolcu taşımacılığında kullanılmak üzere projelendirildi. Hattın geometrik standartları, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 200 km/saat proje hızına göre planlandı. 
Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, " Kırşehir İl Merkez, Akçakent, Akpınar, Kaman, ilçe Kırıkkale İli ve İlçeleri ile Kırşehir İli ve İlçeleri mevkiinde T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Delice-Kırşehir Demiryolu (Hızlı Tren) projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Başvuru Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 8. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve uygun bulunmuş olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır. Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci tamamlanana kadar süreç ile ilgili her türlü bilgiler ve projeye ilişkin görüş, soru ve öneriler Kırşehir Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilebilir" ifadelerine yer verildi. 
               Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada projeye ilişkin şu detaylar aktarıldı: " Söz konusu faaliyet; T.C. Devlet Demiryolları işletmesi Genel Müdürlüğü tarafından Kırıkkale ili ve ilçeleri ile Kırşehir ili ve ilçeleri idari sınırları içinde yapımı planlanan “Delice-Kırşehir Demiryolu” projesidir. Projenin yatırım programındaki adı; “Delice-Kırşehir Demiryolu (Altyapı, Üstyapı, Elektromekanik) Etüt, Proje, Mühendislik Ve Danışmanlık Hizmet Alımı”, yatırım proje numarası ise 2015 E 010080.04 olarak geçmektedir. Hat güzergahı; Kırıkkale ili, Delice ilçesinden başlamakta olup Kırşehir Merkezde son bulmaktadır. Söz konusu proje geliş/gidiş olmak üzere iki hat ve hızlı tren standartlarına uygun olarak projelendirilmiştir. Hattın geometrik standartları, TCDD işletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 200 km/saat proje hızına göre projelendirilen diğer hatlarla bütünlüğün sağlanmasını temin edecek şekilde tespit edilmiştir. Bu nedenle güzergâh araştırmalarında, en küçük kur yarıçapı 2500 m, maksimum eğim %0.16 olarak planlanmıştır. Güzergahın uzunluğu 106+000 km (toplam metre tül uzunluğu 107+792,929 km) olup yaklaşık 22.960 m si Kırıkkale ili sınırlarında, 84+866 km ise Kırşehir ili sınırlarında kalmaktadır.
            Proje kapsamında demiryolu hattı inşaatı sırasında 2 tane şantiye kurulacağı ve inşaat aşamasında yaklaşık 450 kişinin çalışacağı öngörülmektedir. Şantiye alanlarının yerleri ve sayısı, Etüt, Proje Mühendislik Hizmetlerinin tamamlanmasından sonra inşaat işlemleri sırasında netleşecek olup bu süreç içerisinde değişebilmesi söz konusudur. Şantiye alanlarının yerleri ve koordinatları belirlendikten sonra Kırıkkale ve Kırşehir Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerine ile ilgili diğer kurumlara bildirilerek gerekli izinler alınacaktır. Şantiye yerlerinin belirlenmesi sırasında Karayolu Kamulaştırma sınır çekme paylarına dikkat edilecektir. Delice-Kırşehir Demiryolu(Hızlı Tren) Projesi; hem yük hem de yolcu taşımacılığında kullanılmak üzere planlanmıştır. Söz konusu güzergah; Kırşehir-Nevşehir-Niğde-Aksaray Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Kırıkkale 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında kalmaktadır. Kırşehir-Nevşehir-Niğde-Aksaray Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında; Tarımsal Nitelikli Araziler, Kentsel Yerleşik Alanlar, Kırsal Yerleşik Alanlar, Orman Arazileri, Mera Arazileri, Turizm Merkezi, Maden Çıkarım Alanları ve Jeolojik Sakıncalı Alanlar yer almaktadır. Kırıkkale 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında ise; tarım arazileri, orman arazileri, çayır ve mera arazileri kapsamında yer almaktadır. Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı’nın 05.02.2017 tarih ve 4067 sayılı yazısında BOTAŞ ile ilgili bölümde yer alan “Demiryolu güzergahının ve eklentilerinin, boru hatlarında/tesislerinde korozyona neden olabilecek muhtemel enterferans etkilerinden ve olumsuz vibrasyon etkilerinden korunabilmesi” ifadesi de dikkate alınarak Delice-Kırşehir Demiryolu Projesi hat ekseninin 1000 m sağından ve 1000 m solundan olmak üzere toplam 2000 m genişliğinde bir koridor inceleme alanı olarak belirlenmiştir. 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazetede (Değişik:RG-8/7/2019-30825 Mükerrer) yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin Ek-I “Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi” Madde 8- Yollar ve havaalanları: a) 100 km ve üzeri demiryolu hatları kapsamında yer almaktadır. Proje kapsamında 4 adet tünel ve 5 adet viyadük, 4 adet köprü, 6 adet aç-kapa yapılması planlanmaktadır. Ayrıca proje kapsamında 3 istasyon yapılacaktır.
           Projenin inşaat aşamasında yarma ve kazı işlemlerinden kaynaklanan malzemenin uygun nitelikte olması durumunda ihtiyaç duyulan malzeme öncelikle yarma ve kazı malzemesinden karşılanacaktır. Malzemelerin uygun nitelikte olup olmadığı yapılan analizler neticesinde kesinleşecektir. Yarma ve kazı işlemi sonucu oluşan malzemenin uygun özellik taşımaması veya yetersiz kalması durumunda, ihtiyaç duyulan malzeme bölgede yer alan malzeme ocaklarından karşılanacaktır. Bu durumda malzeme ocakları için; ÇED Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamında gerekli izinler alınacak veya ÇED Yönetmeliği(ÇED Gerekli Değildir, ÇED Olumlu veya ÇED Kapsam Dışı) ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamında izinleri alınmış ruhsatlı malzeme ocakları kullanılacaktır. Ayrıca karayollarına ait ocakların kullanılması durumunda ilgili Karayolları Bölge Müdürlüğünden gerekli izinler alınacaktır. Bu nedenlerden dolayı proje kapsamında belirlenmiş malzeme ocağı bulunmamaktadır. Elektrifikasyon gerilimi ihtiyacı; 25 kw Monafaze 50 Hz olacaktır. İşletmede gerekli olan bu enerji; hat güzergâhı civarında yer alan trafo merkezlerinden sağlanacak ve hat güzergâhına dağıtımı için ara mesafeleri 30–70 m açıklıkta değişen beton direkler inşa edilerek şebeke sistemi oluşturulacaktır. Proje kapsamında beton direkler ve traversler satın alınarak temin edilecek olup, güzergâh boyunca istasyon inşaatlarında ve beton direklerin sabitlenmesi amacıyla beton kullanılacaktır. Delice-Kırşehir Demiryolu (Hızlı Tren) Projesi kapsamında, diğer hızlı tren projeleri, karayolları, DSĠ projeleri, boru hatları ile ilgili kesişimler aşağıda yer almaktadır. Diğer Hızlı Tren Projeleri İle Kesişimler Delice- Kırşehir Demiryolu(Hızlı Tren) Hattı; Çorum - Delice ve Kırşehir – Aksaray hızlı tren hatları ile kesişmektedir. Delice Kırşehir hattımız projesi olan Çorum – Delice hattına yatay ve düzeyde bağlanılmıştır. Kırşehir – Aksaray hızlı tren hatlarının projeleri çalışmaları devam ederken demiryollarından gelen talep üzerine Kırşehir istasyonu yatay ve düzeyi Kırşehir – Aksaray demiryolu hattına uyumlu hale getirilmiş ve revize edilmiştir. Delice –Kırşehir Demiryolu (Hızlı Tren) hattının Ankara –Sivas hattına bağlantısı aşağıda açıklanmıştır.
         Km:1+107.757: Ankara –Sivas demiryolu hızlı tren projesi ile kesişmekte olup viyadük ile geçiş sağlanacaktır. Ayrıca müselles ile bu demiryoluna bağlantı kolları ile bağlanmaktadır. Ankara Kırşehir Yönü Hat Bağlantısı Ankara Sivas Hattından km: 122+317.107 de ayrılıp Delice Kırşehir Hattının 2+190.770 kilometresine bağlanmaktadır. Kırşehir Ankara Yönü Hat Bağlantısı Delice Kırşehir Hattından
km:1+877.770 de ayrılıp Ankara-Sivas Hattının 122+547.608 kilometresinde bağlanmaktadır.  Sivas Kırşehir Yönü Hat Bağlantısı Sivas Ankara Hattından km: 125+296.209 de ayrılıp Delice Kırşehir Hattının km:2+190.770 kilometresine bağlanmaktadır. Kırşehir Sivas Yönü Hat Bağlantısı Delice Kırşehir Hattından km: 2+431.270 de ayrılıp Ankara Sivas Hattının 125+463.634 kilometresine bağlanmaktadır. Karayolları Kesişimler km:0+945 de Tatlıcak köyü yolu ile kesişmekte olup projemizde bulunan viyadüğün altından geçmektedir. km:46+900 Kırıkkale – Kırşehir Devlet Yolu (D765) keşişimi olup aç-kapa sanat yapısı ile yolun geçilmesi planlanmaktadır. km:53+900 Kırıkkale-Akpınar D.Y. Ayrı. – Hamit-Kaman Gel Yolu Kesişimi olup 12x5,5 m altgeçit yapılarak yolun geçilmesi planlanmaktadır.
            ü km:65+300 Kaman – Kırşehir Devlet Yolu (D260) kesişmekte olup aç kapa sanat yapısı ile yolun altından geçilmesi planlanmaktadır. ü km:102+818 İsahocalı İl Yolu‟na üstgeçit köprüsü yaparak yolun altından geçilmesi planlanmaktadır. kapsamında beton direkler ve traversler satın alınarak temin edilecek olup, güzergâh boyunca istasyon inşaatlarında ve beton direklerin sabitlenmesi amacıyla beton kullanılacaktır. Şantiye Alanları Proje kapsamında demiryolu hattı inşaatı sırasında 2 tane şantiye kurulacağı ve inşaat aşamasında yaklaşık 450 kişinin çalışacağı öngörülmektedir. Şantiye alanlarının yerleri ve sayısı, Etüt, Proje Mühendislik Hizmetlerinin tamamlanmasından sonra inşaat işlemleri sırasında netleşecek olup bu süreç içerisinde değişebilmesi söz konusudur. Şantiye alanlarının yerleri ve koordinatları belirlendikten sonra Kırşehir ve Kırıkkale Çevre ve İl Şehircilik Müdürlüklerine ile ilgili diğer kurumlara bildirilerek gerekli izinler alınacaktır. Şantiye yerlerinin belirlenmesi sırasında Karayolu Kamulaştırma sınır çekme paylarına dikkat edilecektir. Yolcu Katarı Güzergâhta hizmet verecek olan yolcu trenleri 6 vagon ve 411 kişi kapasiteli olarak tasarlanmıştır. Güzergâhta hizmet verecek yük trenlerinde 10 vagon ve her seferde toplam 500 ton taşınması planlanmaktadır. Demiryolu Hattı Platformu Demiryolları hatlarının yapımında taban zemini veya dolgu zeminin üzerine yukarıdan aşağıya doğru; balast, balast altı (subbalast) ve gerekmesi halinde hazırlanmış taban (prepared subgrade) tabakaları yer almaktadır. Demiryolu hattı platformunun gövdesi, zeminin özelliklerine göre değişik kalınlıkta dolgu malzemesi ile inşa edilecek, dolgu malzemesinin üzerine minimum 40 cm kalınlığında alt temel, minimum 30 cm balast altı malzeme ve minimum 30 cm balast malzemesi serilecektir. Balast tabakasının üzerine konulacak B 70 tipi beton traverslere elastik bağlantı malzemesi ile UĠC-60 tipi raylar monte edilmek suretiyle teşkil edilecektir.
          Travers Demir yolu yük aktarımı modeline uygun Şekilde raydan kendisine etkiyen kuvvetleri daha geniş bir yüzeyde karşılayıp yayarak balast tabakasına aktaran, yolun açıklığını saptayıp koruyan ve yolu yan etkilere karşı ekseninde tutan, raylara dik yönde belirli aralıklarla döşenmiş sömellere travers adı verilir. Travers malzemesi olarak beton malzemesi kullanılacaktır. TS EN 13230-1 ve 2‟ye uygun olarak travers üretiminde kullanılacak malzeme, traversin uzun ömürlü olabilmesi için dikkatle seçilecektir. Bu nedenle sağlamlık, geçirgenlik ve aşınmaya karşı dayanıklı malzemeler travers yapımında seçilecektir. Diğer bütün malzemeler için TS ve TS EN standartları öncelikli olarak kullanılacak ve TS ya da TS EN standartlarının kapsamadığı durumlarda Kontrol Mühendisinin onaylayacağı uluslararası standartlara başvurulacaktır. Balast Traversler tarafından iletilen tüm etkileri kalıcı çökmelere uğramadan ve daneleri arasındaki sürtünme ile yayarak platforma ileten ve yol çerçevesine elastik bir yatak oluşturan, 30-60 mm ebadında kırılmış, keskin köşeli ve keskin kenarlı sert ve sağlam taşlara balast denir. Demiryolu yapımında kullanılan agrega tane yüzeyleri tamamen kırılmış, doğal, yapay veya geri kazanılmış olabilecektir. Demiryolu balastı için planlanan kalınlık minimum 30 cm dir. Proje kapsamında kullanılacak ray tipi farklı ülkelerce de kullanılmakta olan UIC 60 tip Ray olacaktır. Demiryolları konusunda gelişmiş olan ülkelerde yol çalışmalarında UIC 60 kg/m.lik ray kullanımına geçmesi ile birlikte ray üreten firmalar S49 kg/m.lik ray üretimi yerine UIC 60 kg/m.lik ray üretimine yönelmiştir. Proje kapsamında 6 adet aç-kapa yapılması planlanmaktadır. Aç-kapa sanat yapılarının başlangıç ve bitiş kilometreleri ile uzunlukları aşağıda ki tabloda yer almaktadır. Genellikle demiryolu tünelleri, güzergah itibariyle ana yolların altından geçebildiği gibi yüzeye yakın kısımların altından da geçebilmektedir. Taşıt yolunun çığlardan korunması amacıyla yapılan çığ tünelleri, kanalizasyon tünelleri, içme suyu tünelleri ve yeraltı geçitlerinin inşası ise açık havada yapılarak daha sonra üzerinin örtülmesi, basit ve ekonomik bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yöntemde önce kazı boşluğunun yanları betonarme kazık veya beton duvar perdesi ile desteklendikten sonra, yüzeyden hendek şeklinde kazılarak açılmaktadır. Söz konusu faaliyet; T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından Kırıkkale İli ve İlçeleri ile Kırşehir İli ve İlçeleri idari sınırları içinde yapımı planlanan “Delice-Kırşehir Demiryolu” projesidir. Öngörülen demiryolu hattının İç Anadolu Bölgesi'nde yapımı devam eden Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı‟na ve yapımı planlanan Çorum - Delice ve Kırşehir – Aksaray hızlı tren hatlarına entegre edilecek olması yerel, bölgesel ve uluslararası yük ve yolcu ulaşımı açısından önem taşımaktadır.
        Ayrıca hızlı tren projesinin hayata geçmesi ile birlikte seyahat süresi azalacak, trafikten çekilecek yük ve yolcu araçları sayesinde motorlu araçlar nedeniyle atmosfere salınan gaz emisyonlarında da azalım sağlanması beklenmektedir." 

Kaynak : Çınar Kırşehir Haber MERKEZİ

Print
Yorum Yap
Yorumunuz
1000

Altan Dural Hollanda

22:06 27 Kasım 2019

Yillardir soyleniyor ama benin umutum yok
1000

Nevzat Çakmak

21:57 27 Kasım 2019

Tren hikayesi Yılan hikayesine dönmez inşallah.
1000
Facebook Yorumları
Anket

Dikkat Çekenler
Yazarlar
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Gözün Aydın Kırşehir!

Gözün Aydın Kırşehir!

17:00 27 Kasım 2019
10 Parmağında 10 Marifet!

10 Parmağında 10 Marifet!

14:36 2 Aralık 2019
"Çine" zulayı patlattı!

"Çine" zulayı patlattı!

14:09 21 Kasım 2019
Her yanın hüzün SEYFE!

Her yanın hüzün SEYFE!

12:01 17 Kasım 2019
Duyurular
Linkler
Arşiv
Günlük Gazeteler
Oku
Ziyaretçi Defteri
Hava Durumu
Hava Durumu
Yükleniyor...
E-Gazete
/Resimler/Editor/images/07%20ARALIK%20CUMARTES%C4%B0%20-1.jpg
Facebook Twitter
2014 Kırşehir Haber 365 - tüm hakları saklıdırHaber Scripti Haber Yazılımı