SICAK HABER

İl Genel Meclisi Başkanı Seyfi'den Çınar'a Teb­rik Me­sa­jı

Seyfi Çınar Kır­şe­hir Ga­ze­te­si'nin ku­ru­luş yıl­dö­nü­mü ne­de­niy­le teb­rik me­sa­jı ya­yın­la­dı.

Kırşehir Haberleri 5 Kasım 2019 13:00
İl Genel Meclisi  Başkanı Seyfi'den Çınar'a Teb­rik Me­sa­jı
-A +A

       Kır­şe­hir İl Genel Mec­li­si Baş­ka­nı Hacı Ömer Seyfi Çınar Kır­şe­hir Ga­ze­te­si'nin ku­ru­luş yıl­dö­nü­mü ne­de­niy­le teb­rik me­sa­jı ya­yın­la­dı.
     Kır­şe­hir'de iz­le­di­ği yayın po­li­ti­ka­sı ve örnek ha­ber­ci­li­ği ile örnek olan Çınar Kır­şe­hir Ga­ze­te­si'nin Ku­ru­luş Yıl­dö­nü­mü'nü kut­la­yan Seyfi me­sa­jın­da şu ifa­de­le­re yer verdi: " Ulu­sal ba­sı­nın ol­du­ğu gibi yerel ba­sı­nın da, yerel yö­ne­tim­ler ve ka­mu­oyun­da önemi bü­yük­tür. İle­ti­şi­min ve top­lum iliş­ki­le­ri­nin önem­sen­di­ği dö­ne­mi­miz­de yerel basın, ka­mu­oyu adına önem­li bir işlev gör­mek­te­dir.  Yayın ha­ya­tı­na baş­la­dı­ğı ilk gün­den bu yana aynı çiz­gi­de ka­rar­lı­lık­la iler­le­yen, fark­lı bakış açı­sıy­la yerel ba­sı­nı­mız­da ken­di­ne yer edi­nen; il­ke­li, ka­li­te­li ve ta­raf­sız ha­ber­ci­lik an­la­yı­şıy­laha­ber­ci­li­ği­ne üstün kat­kı­lar sağ­la­yan Kırşehir ba­sı­nı­mı­zın gü­zi­de ku­ru­luş­la­rın­dan olan Çınar Kır­şe­hir Ga­ze­te­si'nin ku­ru­luş yıl­dö­nü­mü­nü teb­rik edi­yo­rum. Ku­rul­du­ğu gün­den iti­ba­ren ili­mi­zin  se­si­ni ev­ren­sel bir yayın çiz­gi­siy­le du­yu­ran ob­jek­tif yayın po­li­ti­ka­sı ile 11 Kasım 2005 ta­ri­hin­den bu­gü­ne kadar Kır­şe­hir hal­kı­nın se­si­ni du­yu­ran Çınar Kır­şe­hir Ga­ze­te­si'nin Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Aydın Kah­ra­man ve İmti­yaz Sa­hi­bi Güneş Kah­ra­man nez­din­de  Çınar Kır­şe­hir Ga­ze­te­si Yazı İşleri Mü­dü­rü Seda Kı­zıl­te­pe Bay­sal ve tüm Çınar eki­bi­ni teb­rik edi­yor, yayın ha­ya­tın­da ba­şa­rı­la­rı­nın de­va­mı­nı di­li­yo­rum. Nice yıl­la­ra.”
      Çınar Kırşehir Gazetesi ve kirsehirhaber365.com Ailesi olarak Kırşehir İl Genel Meclisi Başkanı Hacı Ömer Seyfi’ye teşekkür ediyoruz. 

Kaynak : Çınar Kırşehir Haber MERKEZİ

Print
Yorum Yap
Yorumunuz
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

Facebook Yorumları
Anket

Dikkat Çekenler
Yazarlar
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Duyurular
Linkler
Arşiv
Günlük Gazeteler
Oku
Ziyaretçi Defteri
Hava Durumu
Hava Durumu
Yükleniyor...
E-Gazete
/Resimler/Editor/images/19%20KASIM%20SALI-1.jpg
Facebook Twitter
2014 Kırşehir Haber 365 - tüm hakları saklıdırHaber Scripti Haber Yazılımı