Kalkınma Ajansı'ndan Kırşehir'deki 4 projeye mali destek!

Kırşehir'de projelere sunduğu mali ve teknik destekler ile takdir toplayan Ahiler Kalkınma Ajansı, Kırşehir'deki başarılı projelere kaynak sağlıyor.

Kırşehir Haberleri 26 Kasım 2019 17:00
Kalkınma Ajansı'ndan Kırşehir'deki 4 projeye mali destek!
-A +A

           Kırşehir'de projelere sunduğu mali ve teknik destekler ile takdir toplayan Ahiler Kalkınma Ajansı, Kırşehir'deki başarılı projelere kaynak sağlıyor. 
        Çınar Kırşehir Haber Merkezi'nin ahiler Kalkınma Ajansı'ndan edindiği bilgilere göre Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında 2018 yılı içerisinde Kırşehir’de başarılı olan 4 projeye Ajans tarafından toplam 2.794.900 TL mali destek verildi. Bu destek sayesinde proje başvuru sahiplerinin sağladığı eş finansman ile birlikte Kırşehir’de toplam 7.108.128 TL tutarında yatırım gerçekleşti. Toplam bütçesi 3.000.000 TL olan Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında ise 5 proje başarılı olurken ve toplam maliyeti 1.002.947 TL olan projelerin 823.483 TL tutarındaki kısmı Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından karşılandı.
Türkiye'de bölgesel rekabet gücünün artırılması amacıyla faaliyet gösteren kalkınma ajansları, geçen yıl 1246 projeye 662,6 milyon lira destek verdi. AA muhabirinin "Kalkınma Ajansları 2018 Yılı Genel Faaliyet Raporu"ndan derlediği bilgiye göre, ülke genelinde faaliyet gösteren 26 kalkınma ajansı, strateji ve planlama çalışmaları, yatırım fırsatları tanıtımı, mali ve teknik destekler yoluyla bölgelerinin gelişme süreçlerine katkı sunuyor. 
PROJE BÜTÇELERİ 1 MİLYAR LİRAYI BULDU
           Ajanslar, geçen yıl 205 farklı konuda analiz, inceleme, strateji ve planlama çalışması yürüterek bölgelerin kaynak ve olanaklarının tespitiyle ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya yönelik araştırmaları destekledi. Geçen yıl kamu kuruluşlarına, KOBİ'lere, dernek, vakıf, birlik gibi sivil toplum kuruluşlarına ve tüzel kişiliklere destek veren kalkınma ajansları aracılığıyla 1246 projeye katkı sağlandı. Bu projelere verilen destek tutarı 662,6 milyon lira, eş finansman dahil proje bütçesi ise 1 milyar lira oldu. Bu dönemde proje teklif çağrıları aracılığıyla bin 58 proje destek almaya hak kazanırken, bu projelere ayrılan tutar 564,3 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Bölge ekonomilerine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik fizibilite desteklerinin tutarı da 19,1 milyon lira olarak hesaplandı. Bölge planlarında öngörülen öncelikler doğrultusunda, konusu ve koşulları ajanslar öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen güdümlü projelerin yürütülmesi çalışmalarına geçen yıl da devam edildi. Bu kapsamda, 2017 ve 2018 yıllarında 14 güdümlü projeye yaklaşık 79,1 milyon lira destek sağlandı.
TARIMDAN SAVUNMAYA BİRÇOK PROJE DESTEKLENDİ
           Proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmadan doğrudan destek vermeye yönelik güdümlü proje uygulaması geçen yıl 7 ajans tarafından yürütüldü.
           Destek verilen güdümlü projeler arasında Erzincan'da Süt İşleme Tesisi kurulmasından İstanbul'da tekstil atölyelerinin iyileştirilmesine, Manisa'da Savunma Sanayisi Teknoloji Geliştirme Kümesi oluşturulmasından Düzce'de Nitelikli İstihdam ve Strateji Geliştirme Merkezi kurulmasına kadar farklı alanlarda çalışmalar yer aldı.
           Mardin'de Telkari Tasarım ve Uygulama Merkezi, Erzurum'da süt sektörü soğuk zincir kurulumu, Kayseri'de Uluslararası Fuarcılık ve Kongre Merkezi gibi projelere de destek sağlandı.
AJANS DESTEKLERİ YAPILANDIRILACAK
          Raporda, yeni dönemde kalkınma ajanslarının desteklerini daha etkin kılmak amacıyla bazı yeni uygulamaların hayata geçirileceğinin de bilgisi verildi. Buna göre, ajans destekleri, başta işletmeler olmak üzere kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler gibi yerel aktörlerin yönetim ve işletme uygulamalarının iyileştirilmesine, sorunlarının çözüme kavuşturulmasına ve yeni iş fırsatlarını değerlendirmelerine yardımcı olacak yönetim danışmanlığı hizmetlerini de kapsayacak şekilde yapılandırılacak. Bu kapsamda kurum, kuruluş ve işletmelerde yeterince ele alınamamış işletme anayasaları, inovasyon yönetimi, halka arz, verimli üretim, hizmet olarak yazılım (SaaS), kurumsallaşma, dijital dönüşüm gibi alanlarda teşvik edici ve özendirici programlar hayata geçirilecek.
BÖLGESEL GİRİŞİM SERMAYESİ UYGULAMASI BAŞLATILACAK
         Kalkınma ajanslarıyla hayata geçirilecek bir diğer yenilik ise bölgesel girişim sermayesi uygulaması olacak. Bu kapsamda, finansman ihtiyacı olan, katma değeri yüksek mal ve hizmet üreten işletmeleri ortaya çıkarmak ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak üzere büyüme potansiyeli bulunan işletmelere bölgesel girişim sermayesiyle destek verilecek. Böylece firmalar ulusal ve uluslararası alanda daha rekabetçi hale getirilecek.
           Yeni dönemde ajansların bölgelerin imkan ve kabiliyetlerini etkin kullanması ve ekonomik kalkınmasına ivme kazandırması için fizibilitesi hazır proje havuzları oluşturulacak. Bu projelerin kamu yatırım programına alınması, devlet desteklerinden yararlandırılması, kamu-özel iş birlikleriyle veya uluslararası fonlarla finanse edilmesi ya da bizzat özel sektörün öz kaynaklarıyla hayata geçirilmesi sağlanacak.
Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kalkınma ajanslarıyla uygulanan sosyal destekleri de yeniden yapılandırılacak. Sosyal destek programının yeni dönemdeki önceliği, özellikle görece az gelişmiş yerleşimlerdeki dezavantajlı kesimlerin istihdama, üretime, sosyal hayata katılımına imkan veren projelerle sosyal girişimcilik, sosyal sorumluluk uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik projelerin desteklenmesi olacak.
AHİKA'DAN KIRŞEHİR'E BÜYÜK DESTEK
          Ahiler Kalkınma Ajansı'ndan Çınar Kırşehir haber merkezi'ne özel yapılan açıklamada ise şu detaylar aktarıldı: "Kalkınma Ajansları bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılması ve bölgesel kalkınmanın sağlanması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışmalar yürüten kamu kuruluşlarıdır. Kalkınma Ajansları, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Türkiye genelinde her biri Düzey 2 Bölgelerinde kurulan 26 adet Kalkınma Ajansı mevcuttur. Ahiler Kalkınma Ajansı ise 25 Ocak 2006 tarih ve 5449 no’lu “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun” çerçevesinde, 25 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illerinden oluşan TR71 Düzey 2 Bölgesi’ni kapsayan Ajansın merkezi Nevşehir ilindedir ve Ajans’ın faaliyet gösterdiği illerde Yatırım Destek Ofisleri (YDO) bulunmaktadır. Ahiler Kalkınma Ajansı kurulduğu günden bu yana, bölgenin kalkınmasını sağlayacak projelere destek olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunacak faaliyetler yürütmüştür.
Ahiler Kalkınma Ajansının faaliyet gösterdiği 5 ili kapsayacak şekilde; kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının, yerel yönetimlerin yararlanabildiği toplam bütçesi 10.000.000 TL olan Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında 2018 yılı içerisinde Kırşehir’de başarılı olan 4 projeye Ajans tarafından toplam 2.794.900 TL mali destek verilmiştir. Bu destek sayesinde proje başvuru sahiplerinin sağladığı eş finansman ile birlikte Kırşehir’de toplam 7.108.128 TL tutarında yatırım gerçekleşmiştir. Toplam bütçesi 3.000.000 TL olan Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında ise 5 proje başarılı olmuş ve toplam maliyeti 1.002.947 TL olan projelerin 823.483 TL tutarındaki kısmı Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından karşılanmıştır.
            Temel amacı bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına yönelik olarak eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama gibi konularda destek sağlamak olan Teknik Destek Programı kapsamında ise 2018 yılında Kırşehir’de 12 proje başarılı olmuştur ve Ajans tarafından bu projelere toplam 144.669 TL destek sağlanmıştır. 2018 yılında Ajans tarafından uygulanan ve kamu kurum ve kuruluşlarının yararlanabildiği bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlara yönelik yatırıma dönüşebilecek projeler için verilen Fizibilite Desteği kapsamında Kırşehir ilinde tüm bütçesi Ajans tarafından karşılanan 108.761 TL destek verilen bir fizibilite raporu başvurusu yararlanmıştır."

Kaynak : Çınar Kırşehir Haber MERKEZİ

Print
Yorum Yap
Yorumunuz
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

Facebook Yorumları
Anket

Dikkat Çekenler
Yazarlar
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Gözün Aydın Kırşehir!

Gözün Aydın Kırşehir!

17:00 27 Kasım 2019
10 Parmağında 10 Marifet!

10 Parmağında 10 Marifet!

14:36 2 Aralık 2019
"Çine" zulayı patlattı!

"Çine" zulayı patlattı!

14:09 21 Kasım 2019
Her yanın hüzün SEYFE!

Her yanın hüzün SEYFE!

12:01 17 Kasım 2019
Duyurular
Linkler
Arşiv
Günlük Gazeteler
Oku
Ziyaretçi Defteri
Hava Durumu
Hava Durumu
Yükleniyor...
E-Gazete
/Resimler/Editor/images/07%20ARALIK%20CUMARTES%C4%B0%20-1.jpg
Facebook Twitter
2014 Kırşehir Haber 365 - tüm hakları saklıdırHaber Scripti Haber Yazılımı