KDV Tevkifatı Uygulaması Başladı

 

                Kırşehir Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Özgür Albayrak, 1 Temmuz tarihi itibarı ile uygulanmaya başlanan KDV Tevkifatlarında yeni döneme ilişkin bilgiler aktardı.

                Kırşehir Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Albayrak açıklamasında; " 1  Temmuz  2020  tarihi  itibariyle  518 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin mücbir sebep halleri sona  erdiğinden,  söz  konusu  mükelleflerin  1  Temmuz  2020  tarihinden  itibaren  KDV tevkifatına tabi işlemler üzerinden KDV tevkifatı yapma yükümlülüğü yeniden başlamıştır.Buna göre 1 Temmuz 2020 tarihinden 518 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca  mücbir  sebep  halinde  olduğu  kabul  edilen  mükelleflerin  kısmi  tevkifata  tabi alımlarında bu mükellefler adına düzenlenecek faturaların KDV tevkifatlı olarak kesilmesi gerekmektedir" şeklinde bilgiler aktardı.

                Başkan Albayrak açıklamasında şu detayları aktardı: "Bilindiği  üzere  Katma  Değer  Vergisi  Genel  Uygulama  Tebliği’nin “Kısmi  Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar”başlıklı (I/C-2.1.3.1) numaralı bölümünde; “213 sayılı Kanuna göre, mücbir sebebin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar geçen  sürede,  mücbir  sebepten  yararlanan  mükelleflerin  vergi  ödevleri ertelenmektedir. Bu kapsamda beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin,  mücbir  sebep  halinde  bulunduğu  süre  içerisinde  kısmi  tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmaz.” açıklaması yer almaktadır.

                1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle 518 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiuyarınca mücbir  sebep  halinde  olduğu  kabul  edilen  mükelleflerin  mücbir  sebep  halleri  sona erdiğinden, söz konusu mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren KDV tevkifatına tabi işlemler üzerinden KDV tevkifatı yapma yükümlülüğü yeniden başlamıştır.Buna göre 1 Temmuz 2020 tarihinden 518 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca  mücbir  sebep  halinde  olduğu  kabul  edilen  mükelleflerin  kısmi  tevkifata  tabi alımlarında bu mükellefler adına düzenlenecek faturaların KDV tevkifatlı olarak kesilmesi gerekmektedir."
YAZARLAR