Kırşehir'de nüfusun yüzde 24'ü çocuklardan oluştu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kırşehir ile birlikte 81 ilin çocuk istatistiklerini yayınladı.

Kırşehir Haberleri 19 Nisan 2019 19:15
Kırşehir'de nüfusun yüzde 24'ü çocuklardan oluştu!
-A +A

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kırşehir ile birlikte 81 ilin çocuk istatistiklerini yayınladı.
Çınar Kırşehir haber Merkezi'nin TÜİK verilerinden derlediği bilgilere göre Kırşehir nüfusunun yüzde 24,2'sini ini çocuk nüfus oluşturdu. Türkiye nüfusunun %28 ini çocuk nüfus oluştururken Kırıkkale nüfusunun %23,4'ü, Aksaray nüfusunun %30,1'i,  Niğde nüfusunun %28,7 'si , Nevşehir nüfusunun %25,7'i ve Kırşehir nüfusunun %24,2'si çocuklardan oluşuyor. 
         Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Türkiye'nin toplam nüfusu geçen yıl sonu itibarıyla 82 milyon 3 bin 882 iken, çocuk nüfusu 22 milyon 920 bin 422 olarak kayıtlara geçti. Kırşehir'de ise 241 bin 868 olan toplam nüfusun 58 bin 553'ü çocuklardan oluşuyor. 
TÜİK verilerine göre Kırşehir'de 0-4 yaş arası 15 bin 699, 5-9 yaş arası 15 bin 905 ve 15-17 yaş arası 10 bin         230 çocuk bulunurken çocuk nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı Kırşehir'de 24.2 olarak verilere yansıdı. Geçtiğimiz yıl verilerine göre ise Kırşehir'de toplam çocuk nüfusunun 58 bin 190 olduğu Kırşehir'de 0-4 yaş grubu çocuk nüfusu 15 bin 433, 5-9 yaş arası çocuk nüfusu 15 bin 682, 10-14 yaş grubu çocuk nüfusu 16 bin 172 ve 15-17 yaş grubu çocuk nüfusunun ise 10 bin 903 olduğu öğrenildi. 
         Kırşehir'de ilkokul 1-4. sınıf okullaşma oranı toplamda 89.6 olarak belirlenirken bu sınıflarda eğitim gören erkek öğrencilerin okullaşma oranı 89,6 kızlarda ise 89.5 olarak tespit edildi. Ortaokul okullaşma oranının 93.3 olduğu Kırşehir'de ortaöğretim 9-12. sınıf okullaşma oranı ise 94.3 olarak verilere yansıdı.  Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus 1970 yılında toplam nüfusun yüzde 48,5'ini oluştururken, bu oran 1990'da yüzde 41,8'e, geçen yıl ise yüzde 28'e geriledi. Nüfus projeksiyonlarında, çocuk nüfus oranının 2040 yılında yüzde 23,3'e, 2060'ta yüzde 20,4'e ve 2080'de yüzde 19'a gerileyeceği öngörüldü. Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerde 2018 yılında çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranı incelendiğinde, AB-28 üye ülkelerinin çocuk nüfuslarının toplam nüfus içindeki oranı yüzde 18,7 oldu. AB'de en fazla çocuk nüfus oranına sahip ülkelerin yüzde 24,8 ile İrlanda, yüzde 21,9 ile Fransa ve yüzde 21,1 ile Birleşik Krallık olduğu görüldü. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 16,2 ile İtalya, yüzde 16,4 ile Almanya ve yüzde 16,6 ile Malta oldu. Geçen yıl en yüksek çocuk nüfus oranına sahip il yüzde 46,3 ile Şanlıurfa olurken, bu şehri yüzde 43,9 ile Şırnak ve yüzde 42,5 ile Ağrı izledi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 16,7 ile Tunceli, yüzde 18,1 ile Edirne ve yüzde 18,7 ile Kırklareli olarak tespit edildi. Yeni doğan bebeklere konulan en popüler erkek isimleri geçen yıl Yusuf, Eymen ve Ömer Asaf, en popüler kız isimleri Zeynep, Elif ve Defne oldu. Ayrıca, 0-17 yaş grubundaki çocuklarda en çok kullanılan erkek isimlerinin Yusuf, Mustafa ve Mehmet, kızlarda Zeynep, Elif ve Yağmur olduğu görüldü. Milli eğitim istatistiklerine göre ilkokul seviyesinde net okullaşma oranı 2017-2018 öğretim yılında yüzde 91,5 oldu. Net okullaşma oranı cinsiyet bazında karşılaştırıldığında, cinsiyetler arasında önemli bir farklılığın olmadığı görüldü. Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre ise eğitim hizmetleriyle ilgili en fazla sorun masraflarda yaşandı. Devlet okullarında eğitim masraflarında sorun görenlerin oranı yüzde 44,2 iken, özel okullarda bu oran yüzde 60,4 oldu.  Eğitim hizmetleriyle ilgili geçen yıl en az sorunun okulların ısınma, temizlik gibi koşullarında yaşandığı görüldü. Bu oran, devlet okullarında yüzde 8,8, özel okullarda yüzde 1,3 oldu. Evlenme istatistiklerine göre 16-17 yaş grubundaki kız çocuklarının resmi evlenmelerinin, toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2014'te yüzde 5,8 iken, geçen yıl yüzde 3,8'e düştü. İl bazında incelendiğinde ise 2018'de Ağrı yüzde 14,8 ile kız çocuk evlenmelerinde en üst sırada yer aldı. Bu ili, yüzde 14,1 ile Muş ve yüzde 12,5 ile Bitlis izledi. Kız çocuk evlenmelerinin toplam evlenmeler içindeki oranının en düşük olduğu 3 il ise yüzde 0,7 ile Bolu, yüzde 0,9 ile Trabzon ve Artvin oldu. Hane halkı iş gücü araştırması sonuçlarına göre, 2017'de 15-17 yaş grubundaki çocukların iş gücüne katılma oranı yüzde 20,3 iken, bu oran 2018'de yüzde 21,1 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranlarına cinsiyet bazında bakıldığında, 2017'de iş gücüne katılma oranı erkek çocuklarında yüzde 28,5 iken, aynı oran kız çocuklarında yüzde 11,8 olarak belirlendi. Bu oran geçen yıl erkek çocuklarında yüzde 30, kız çocuklarında yüzde 11,8 oldu. Türkiye sağlık araştırması 2016 sonuçlarına göre, 7-14 yaş grubundaki çocukların son 6 ay içinde geçirdiği hastalık türleri incelendiğinde, ağız ve diş sağlığı sorunları ilk sırada yer aldı. Çocuklarının son 6 ay içinde ağız ve diş sağlığı sorunları yaşadığını söyleyenlerin oranı yüzde 23,4 oldu. Bunu yüzde 13,6 ile gözle ilgili sorunlar, yüzde 7,9 ile enfeksiyöz hastalıklar, yüzde 5,8 ile cilt hastalıkları izledi.
Ölüm nedeni istatistiklerine göre, 2017'de 1-17 yaş grubunda en fazla çocuk ölümleri, dışsal yaralanma ve zehirlenmeler nedeniyle gerçekleşti. Bundan dolayı hayatını kaybeden 1-17 yaş grubundaki çocukların ölüm sayısı 2016'da 2 bin 270 iken, 2017'de bin 846'ya düştü. Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları ise 1-17 yaş grubundaki çocuklarda ikinci en yüksek ölüm nedeni oldu. Bu yaş grubunda 2016'da bin 85 çocuk, 2017'de ise 992 çocuk sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetti. Kara yolu trafik kaza istatistiklerine göre, 2017'de meydana gelen trafik kazalarının yüzde 15,2'si ölüm ya da yaralanmayla sonuçlandı. Kazalarda 7 bin 427 kişi yaşamını yitirirken, bunlardan 787'sini çocuklar oluşturdu. Hayatını kaybeden çocukların yaş grubu dağılımına bakıldığında, yüzde 42,1'nin 0-9, yüzde 22,2'sinin 10-14 ve yüzde 35,7'sinin 15-17 yaş grubunda olduğu belirlendi. 
Kırşehir'de toplam evlenme sayısını bin 577 olarak açıklayan TÜİK'e göre evlenen kız çocukların sayısının 62 ve kız çocuk evlenmelerinin toplam evlenmeler içindeki oranı 3.9 olarak belirlendi.  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı istatistiklerle kadın verilerini açıkladı. Buna göre; Türkiye'de 2018 yılında, erkek nüfus 41 milyon 139 bin 980 kişi olurken kadın nüfus 40 milyon 863 bin 902 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle; nüfusun yüzde 50,2'sini erkekler, yüzde 49,8'ini ise kadınlar oluşturdu. Kadınlar ile erkekler arasındaki bu oransal denge, kadınların daha uzun yaşaması nedeniyle 65 ve daha yukarı yaş grubundaki kadınların lehine değişti. Bu yaş grubundaki nüfusun yüzde 44,1'ini erkekler, yüzde 55,9'unu ise kadınlar oluşturdu. Kırşehir'deki 14 mahallenin 2017 ve 2018 nüfusları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi istatistiklerinden derlediğimiz bilgilere göre Kırşehir'in nüfus bakımından en büyük mahallesi Yenice Mahallesi oldu. Verilere göre 2018 ve 2017 nüfusu Kırşehir'in 14 mahallesinde şu şekilde belirlendi: Yenice 30.276-30.472, Medrese 19.813-20.053, Aşıkpaşa 18.782-18.862, Bağbaşı 14.098-12.149, Kervansaray 12.571-12.451, Ahievran 12.004- 12.409, Nasuhdede 7.907-7.583, Güldiken 6.680-6.665, Bahçelievler 4.716-4.555, Kayabaşı 3.367-3.141, Kuşdilli 3.350 -3.438, Kındam 2.818-2.897, Çukurçayır   1.996-1.851, Gölhisar 756 -764,
         Kırşehir ilçelerinde ise Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre nüfusta artışlar gözlerdi. Çınar Kırşehir Haber Merkezi'nin TÜİK verilerinden derlediği bilgilere göre ilçelerde 2018 ve 2017 nüfusu şu şekilde değişim gösterdi: Akçakent 4.229-3.809, Akpınar 7.826-7.214, Boztepe 5.581-5.237, Çiçekdağı     14.735-14.059, Kaman 37.223-35.738, Merkez 153.511-150.029, Mucur 18.763-18.443. TÜİK, Türkiye'nin yeni nüfusunu son dakika olarak açıkladı. Yeni nüfus raporuna göre, Türkiye nüfusu 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 82 milyon 3 bin 882 kişi oldu. Kırşehir nüfusu 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 120 278 erkek, 121 590 kadın nüfus olmak üzere toplam nüfus 241 868 kişi olarak verilerde yerini aldı. Çınar Haber Merkezi'nin TÜİK verilerinden derlediği bilgilere göre Kırşehir'de yıllık bazda nüfus artışı geçen yıl 19.6 olarak belirlenirken 2017-2018 dönemini kapsayan süreçte ise yüzde 30.8 olarak belirlendi.         
         Kırşehir'de 234 bin 529 olan nüfus yeni belirlemeler ile 241 bin 868 olarak tespit edildi.
         Kırşehir'de il ve ilçe merkezlerinin 184 bin 445 olan toplam nüfusu 31 Aralık 2018 itibarı ile 186 bin 260 oldu. Belde ve köylerde ise 50 bin 84 olarak belirlenen nüfusun 55 bin 608 olduğu gözlerden kaçmadı. 
 

Kaynak : Çınar Kırşehir Haber MERKEZİ

Print
Yorum Yap
Yorumunuz
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

Facebook Yorumları
Anket

Dikkat Çekenler
Yazarlar
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Duyurular
Linkler
Arşiv
Günlük Gazeteler
Oku
Ziyaretçi Defteri
Hava Durumu
Hava Durumu
Yükleniyor...
E-Gazete
/Resimler/Editor/images/23%20Temmuz%20Sal%C4%B1%20-1.jpg

Facebook Twitter
2014 Kırşehir Haber 365 - tüm hakları saklıdırHaber Scripti Haber Yazılımı