Kırşehir’de Tasarruf Arttı

TÜİK verilerine göre Kırşehir’de tasarruf miktarı 10 bin Tl’yi geçti.

Kırşehir Haberleri 6 Kasım 2019 14:20
Kırşehir’de Tasarruf Arttı
-A +A

      Tür­ki­ye'de ta­sar­ruf mev­du­at­la­rı, yılın 9 ayın­da 2018'in aynı dö­ne­mi­ne göre yüzde 14,8 ar­ta­rak 1 tril­yon 351,4 mil­yar li­ra­ya yük­se­lir­ken, kişi başı ta­sar­ruf mik­ta­rı 16 bin 480 lira oldu. TÜİK verilerine göre Kırşehir’de tasarruf miktarı 10 bin Tl’yi geçti. Tür­ki­ye İsta­tis­tik Ku­ru­mu (TÜİK) ve Ban­ka­cı­lık Dü­zen­le­me ve De­net­le­me Ku­ru­mu (BDDK) ve­ri­le­rin­e göre, Tür­ki­ye'de ta­sar­ruf mev­du­at­la­rı, eylül sonu iti­ba­rıy­la geçen yılın aynı dö­ne­mi­ne kı­yas­la yüzde 14,8 arttı ve 1 tril­yon 351 mil­yar 431 mil­yon 439 bin lira dü­ze­yin­de ger­çek­leş­ti.
      Geçen yıl için nü­fu­su 82 mil­yo­nu aşan Tür­ki­ye'de, böy­le­ce kişi ba­şı­na or­ta­la­ma ta­sar­ruf mik­ta­rı da 16 bin 480 lira ola­rak he­sap­lan­dı. Bu rakam 2018'in ocak-ey­lül dö­ne­min­de 14 bin 359 lira dü­ze­yin­de bu­lu­nu­yor­du. Bu da geçen bir yıl­lık sü­reç­te Tür­ki­ye'de va­tan­da­şın ta­sar­ru­fu­nun or­ta­la­ma 2 bin 121 lira art­tı­ğı­nı or­ta­ya koydu.
      Tür­ki­ye'de 16 bin li­ra­yı aşan kişi başı ta­sar­ruf­la­rın İstan­bul'da, eylül sonu iti­ba­rıy­la 37 bin 964 lira dü­ze­yin­de bu­lun­du­ğu gö­rül­dü. İstan­bul, bu ra­kam­la kişi ba­şı­na en yük­sek ta­sar­ruf edi­len kent oldu.
      Söz ko­nu­su 5 ilin yanı sıra Tun­ce­li, Ya­lo­va, Uşak, De­niz­li, Aydın, Edir­ne, Es­ki­şe­hir, Ba­lı­ke­sir, Kırk­la­re­li, Trab­zon, Bursa, Is­par­ta, Nev­şe­hir, Zon­gul­dak, Ça­nak­ka­le, Mer­sin, Kır­şe­hir, Adana, Ak­sa­ray, Te­kir­dağ, Ko­ca­eli, Bur­dur, Hatay, Bar­tın, Er­zin­can, Kay­se­ri, Ka­ra­bük ve Bolu olmak üzere top­lam 34 ilde kişi başı ta­sar­ruf mik­ta­rı 10 bin li­ra­yı aştı.
Öte yan­dan kişi başı ta­sar­ruf mev­du­atı bü­yük­lü­ğün­de yıl­lar­dır İstan­bul'un hemen ar­dın­da yer alan An­ka­ra'nın, ikin­ci­lik po­zis­yo­nu­nu Muğla'ya kap­tır­ma­sı dik­ka­ti çekti.
      Mik­tar açı­sın­dan Tür­ki­ye'de en düşük ta­sar­ruf mev­du­atı­nın bu­lun­du­ğu kent­ler­de başı 408 mil­yon 605 bin li­ray­la Bay­burt çekti. Bay­burt'u 481 mil­yon 230 bin li­ray­la Ar­da­han, 553 mil­yon 853 bin li­ray­la Kilis, 648 mil­yon 745 bin li­ray­la da Hak­ka­ri takip etti. BDDK’dan der­le­nen bil­gi­le­re göre Kır­şe­hir'de kişi ba­şı­na düşen ta­sar­ruf mik­ta­rı 10 bin 866 lira ola­rak ve­ri­le­re yan­sı­dı.
Kır­şe­hir'de Ocak-Mart 2018 dö­ne­min­de ise kişi başı ta­sar­ruf mik­ta­rı 7 bin 908 lira olur­ken Kır­şe­hir'de bu fark 37.7 ola­rak ve­ri­ler­de ye­ri­ni aldı.
Sivas; 2019 Ocak-Mart dö­ne­min­de kişi ba­şı­na düşen ta­sar­ruf mik­ta­rın­da İç Ana­do­lu Böl­ge­si’nde bu­lu­nan iller ara­sın­da 8’inci sı­ra­da yer aldı. Kır­şe­hir ise lis­te­de 4. sı­ra­da ye­ri­ni aldı. Lis­te­de zir­ve­nin sa­hi­bi 22 bin 137 lira ile An­ka­ra oldu. An­ka­ra’yı 12 bin 790 lira ile Es­ki­şe­hir, 11 bin 868 lira ile Nev­şe­hir, 10 bin 886 lira ile Kır­şe­hir, 10 bin 483 lira ile Ak­sa­ray, 9 bin 476 lira ile Ka­ra­man, 9 bin 396 lira ile Kay­se­ri, 8 bin 167 lira ile Sivas, 7 bin 552 lira ile Yoz­gat, 7 bin 733 lira ile Konya, 6 bin 181 lira ile Çan­kı­rı, 6 bin 151 lira ile Kı­rık­ka­le, 6 bin 3 lira ile de Niğde iz­le­di. Tür­ki­ye’de 2018'in ilk çey­re­ğin­de 11 bin 833 lira dü­ze­yin­de bu­lu­nan kişi ba­şı­na düşen or­ta­la­ma ta­sar­ruf mik­ta­rı 2019’un aynı dö­ne­min­de 3 bin 43 lira ar­ta­rak 14 bin 876 lira ola­rak he­sap­lan­dı. Tür­ki­ye İsta­tis­tik Ku­ru­mu (TÜİK) ve Ban­ka­cı­lık Dü­zen­le­me ve De­net­le­me Ku­ru­mu (BDDK) ve­ri­le­rin­den der­le­di­ği bil­gi­le­re göre, Tür­ki­ye'de ta­sar­ruf mev­du­at­la­rı, yılın ilk çey­re­ğin­de geçen yılın aynı dö­ne­mi­ne kı­yas­la yüzde 25,7 arttı ve 1 tril­yon 219 mil­yar 906 mil­yon 655 bin lira dü­ze­yin­de ger­çek­leş­ti. Geçen yıl için nü­fu­su 82 mil­yo­nu aşan Tür­ki­ye'de, böy­le­ce kişi ba­şı­na or­ta­la­ma ta­sar­ruf mik­ta­rı da 14 bin 876 lira şeklinde he­sap­lan­dı.

Kaynak : Çınar Kırşehir Haber MERKEZİ

Print
Yorum Yap
Yorumunuz
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

Facebook Yorumları
Anket

Dikkat Çekenler
Yazarlar
Duyurular
Linkler
Arşiv
Günlük Gazeteler
Oku
Ziyaretçi Defteri
Hava Durumu
Hava Durumu
Yükleniyor...
E-Gazete
/Resimler/Editor/images/12%20Kas%C4%B1m%20Sal%C4%B1-1.jpg
Facebook Twitter
2014 Kırşehir Haber 365 - tüm hakları saklıdırHaber Scripti Haber Yazılımı