Kırşehir TSO'da Güvenli Hizmet Belgesi İçin Üst Düzey Önlem

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Güvenli Hizmet Belgesi için uygulanacak tedbirler ve alınacak önlemler açıklandı. 
    Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası’ndan yapılan açıklamada, yapılacak başvuruya ilişkin detaylı bilgiler ve önlemler konusunda detaylı bilgiler aktarıldı ve şu ifadelere yer verildi: “2020 yılı itibarıyla hayatımıza giren COVID-19 yaşama şeklimizi değiştirdiği kadar iş yapış şekillerimizi de etkiledi. Kısa zaman dilimi içinde köklü değişiklikler gerektiren mevcut duruma uyum sağlamak için önemli gereksinimler ortaya çıktı. Öncelikle beklenmedik olaydan etkilenen herkesin acilen sağlıklarına kavuşmasını ve dünyanın ve ülkemizin bu salgından bir an önce kurtulmasını diliyoruz. Aralık 2019’da Çin’de başlayan ve hızla dünyaya yayılan Covid-19 Corona virüsü salgınının ülkemizde de görülmesiyle, işlerimizin azami hassasiyetle yürütülmesi gereken bir sürece girdik.
Salgından derinden etkilenen ülkelerin deneyimleri bu virüsün yayılımını en aza indirmek için gereken tedbirlerin önemini gösteriyor. T.C. Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurumları ve Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) yönergeleri doğrultusunda alınan karar ve tedbirlere uymak hepimizin görevidir. Bu kapsamda, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası olarak TSE tarafından verilen Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi almak için başvuruda bulunacağız. Bu süreçte ve sonrasında almış olduğumuz tedbirleri sizlerle paylaşmak istedik. Kurumsal Eylemler: Kamu kurum ve kuruluşlarınca kamuoyu ile paylaşılan talimat ve bilgiler üst yönetim ve tüm birimlerle paylaşılacaktır. Alt yükleniciler dahil tüm çalışanların ateşi günlük olarak işbaşı yapıldığında ve gün içinde belirli ve sık periyodlarla, infrared temassız ateş ölçer ile ölçülüp " Personel Sıcaklık İzleme Formu" ile takip edilecek, yüksek ateş gözlenenler ile öksüren ve nefes almakta zorlanan personelin maske taktırılmak suretiyle en yakın sağlık kuruluşuna sevki sağlanacaktır.  Kuruma gelen dış ziyaretçilerin, infrared temassız ateş ölçer ile ateşi ölçülecek, yüksek ateş tespit edilmesi halinde İnsan Kaynakları Birimi'ne derhal bilgi verilerek hizmet binasına girişleri engellenecektir. Geçişinde sakınca görülmeyen ziyaretçiler ise muhakkak el dezenfektanına yönlendirilecek, kullanımı sağlandıktan sonra binaya girişine müsaade edilecektir. Klima bakımları 3 ayda bir yaptırılacaktır. Sık kullanılan ve temas edilen yüzeylerin hijyeninin sağlanması genel temizlik sıklığı arttırılmış, temizlik görevlileri talimatlandırılmıştır. (Aydınlatma düğmeleri, kapı kolları, tuvaletler, musluk başlıkları, tırabzanlar, tutamaklar vb.). Görüşme ve toplantılar mümkün oldukça dijital araçlar kullanılarak uzaktan yapılacak, toplantı gerekli olduğu hallerde kısa ve az kişi ile sınırlı tutulacak, zaruri olmadıkça ziyaretçi davet edilmeyecektir. Personele yurt dışı ve zaruri haller haricinde şehir dışı görevlendirme yapılmayacaktır. Birinci derece yakını veya kendisi yurt dışından gelen personel var ise, T.C. Sağlık Bakanlığınca açıklanan 14 gün kuralı'na uyulması yönünde gerekli yönlendirme yapılacaktır. Toplulukların olduğu (eğitim, brifing, toplantı, yemek vs.) katılım sağlanmayacak, kurum görevlendirmesiyle katılımın zaruri olduğu hallerde ise diğer kişilerle en az 1 metre sosyal mesafe bırakılmasına özen gösterilecektir. Hasta ve ateşi olduğunu beyan eden personelin, işyerine gelmeden direkt hastaneye yönlendirilmesi sağlanacaktır. Araçlar, devralan şoför tarafından dezenfekte edildikten sonra kullanılacaktır. Araçlarda da sosyal mesafe kuralına uyulacaktır. Araçlar göreve gidildiğinde %50 kapasite ile kullanılacaktır. Çay Ocağında maske takılacak, hijyen kurallarına en üst düzeyde uyulacak, servis yaparken ikrama temastan kaçınacaktır. Temizlik Personeli kişisel hijyenlerine ve uygun KKD kullanımına dikkat edecektir. (Maske, eldiven, vb.). Bireysel Eylemler:  El sıkışmak ve öpüşmekten kaçınılacaktır. Çalışma ortamlarında bulunan, telefon, telsiz, klavye, fare, kolçak, masa üstü, cep telefonu, kumanda gibi el ve yüz ile direkt teması olan malzemelerin kullanıcı personel tarafından günlük temizliği sağlanacak olup, kirli ellerle ağız, burun ve gözlerle temastan kaçınılacaktır. Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendille kapatılacak, tek kullanımlık mendil yoksa dirseğin iç kısmı kullanılarak diğer kişilerle mesafe korunacak ve eller yıkanacaktır. Kalabalık ortamlardan uzak durulacaktır. Kapalı alanlar sık sık havalandırılacaktır. Su ve sabuna ulaşılamaması halinde, el dezenfektanı kullanılacaktır. Akut solunum yolu enfeksiyonu olan kişilerle yakın temas kurulmayacaktır. Zorunlu olmadıkça bireysel seyahat yapılmayacaktır. Yapılacak ise muhakkak İK'ya bilgi aktarımında bulunulacaktır.9- Temasa açık ürünlerin tüketilmesinden kaçınılacaktır. Sokak hayvanları ile temastan kaçınılacaktır. Personelin özel yaşamlarında bireysel ve ailesel genel hijyen kurallarına titizlik göstermesi, edindikleri bilgiler çerçevesinde çevrelerini de aydınlatmaları beklenmektedir. Çalışanların çalışma ortamlarında sürekli olarak kurum tarafından verilen maskeyi takacaklar, el hijyeni ve diğer kurallara dikkat edeceklerdir.”

 
YAZARLAR