Kırşehir'in Dijital Belleği'ne fizibilite desteği

    Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından 2019 yılında ilan edilen Fizibilite Desteği Programı kapsamında, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası “Kırşehir’in Dijital Belleği Müzesi” projesini hazırlayarak Ajans’a sunmuş, projemiz başarılı bulunarak fizibilite desteği almaya hak kazandı. 
    Bilindiği gibi “Turizmin çeşitlendirilmesine, yeni turizm destinasyonları oluşturulmasına, doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunmasına, bölgeye yeni turistik ürün ve değerlerin kazandırılmasına ve turizmde rekabet gücünün artırılmasına yönelik çalışmaların desteklenmesi” önceliği kapsamında hazırlanan projenin amacı, ilimizi marka kent olarak konumlandırmak ve turistik açıdan cazibe merkezi haline getirmek için planlanan müzenin kurulabilmesinin teknik, finansal ve idari olarak uygulanabilirliğini ortaya koyacak bir fizibilite çalışması gerçekleştirmek ve uygulanabilir ise ilimizde yeni bir turizm destinasyonu oluşturulmasına, ilimizin turizmde rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamak.
    Konu ile ilgili olarak Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan açıklamada ise şu detaylar aktarıldı: "Hazırlanan Kırşehir’in Dijital Belleği Müzesi Fizibilitesi ile, geçmişten gelen kültürel miras ürünlerinin sürdürülebilirliğini ve kullanıcılar tarafından kabul edilebilir bir formda sunulması amaçlanmakta olup gerçekleştirilen ve vizyoner bir yaklaşımı benimsemelerinde etkili olabilecek konular bir model çerçevesinde sunulmaktadır. “Kırşehir’in Dijital Belleği Müzesi”nin bölgede bir başlangıç oluşturarak Kırşehir’in “Marka Kent” olma yolundaki temelini atması ve diğer yatırımcıların da bölgede benzer yatırımlara yönelmesi bu fizibilite çalışmasının yapılma nedenlerinden birisidir." 
 


Yükleniyor

Yükleniyor

YükleniyorYAZARLAR