Resmi İlan

Kırşehir Haberleri 1 Mayıs 2018 08:00
Resmi İlan
-A +A

 
 KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN
 
  1. Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda adresleri, nitelikleri belirtilen gayrimenkuller kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulüne göre ihaleye çıkarılmıştır.
  2. Kiralanacak taşınmazların İhale tarihi aşağıda belirtilen gün ve saatte Belediyemiz Encümeni tarafından Ahi Evran Mah Dr. Mehmet Altun Bulv. No:1 de bulunan Belediye Hizmet Binasının 2.kat Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  3. Kiralanacak taşınmazların kira süresi, 1 yıllık kira muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve ihale saati aşağıda belirtilmiştir.
  4. İsteklilerin, aşağıda belirtilen ihale tarihlerinde saat 10.00’a kadar Belediyemiz Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğü, İcra Takip Haciz ve Satış Servisine müracaat etmeleri ve istenen belgeleri vermeleri gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
  5. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:
5.1 Dilekçe,
                5.2 Nufus Cüzdanı Fotokopisi. (Gerçek kişiler için)
                5.3 Kanunu İkamet Belgesi.
               5.4 İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Kırşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge.
                5.5 Tüzel kişi olması halinde:
                5.5.1 İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler.
                               5.5.2 Tüzel kişiliğin imza sirküleri ve Yetki belgesi.
                5.5.3 İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi.
               5.6 Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
               5.7 Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ.K.’nun  26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
              5.8 İhaleye katılacak olanlar her bir ihale için 100,00 TL Şartname bedelini Belediyemiz veznelerine veya Belediyemiz Halk Bankası TR92 0001 2009 5020 0007 0000 20 numaralı hesabına yatırarak Dekontunu ihale evrakları ile birlikte vereceklerdir.
              5.9 Bilet Satış Yazıhaneleri için ihaleye girecekler; Şehirlerarası Otobüs İşletmeciliği (Düzenli yolcu taşımacılığı) yaptığına dair (D1) Yetki Belgesi veya D1 belgesi bulunan herhangi bir firmanın acenteliğini (temsilciliğini) yaptığına dair sözleşme belgeleri getireceklerdir.
        6.  İhaleler ile ilgili  bilgi mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınabilecektir.
 
               
 
S.No Adresi Kiralanacak Taşınmazın Cinsi ve m2 si Kira Süresi 1 Yıllık
Kira Muh. Bedeli
Geçici
Teminat
İhale Tarihi İhale Saati
1 Ahi Evran Mah.
Şehit Sami Atabey Cadddesi
11 nolu Bilet Satış Yazıhanesi
(23.25 m2)
3 Yıl  19.500,00 TL 585,00 TL 11.05.2018
Cuma
10:30
2 Kındam Mah.  Eski Otobüs İşletme Şefliği  415 ada 15 parsel Baz İstasyonu Alanı
(90 m2)
3 Yıl 30.000,00 TL 900,00 TL 18.05.2018
Cuma
10:30
3 Ahi Evran Mah.
Şehit Sami Atabey Cadddesi.
7 nolu Bilet Satış Yazıhanesi
(22.83 m2)
3 Yıl 19.500,00 TL 585,00 TL 25.05.2018
Cuma
10:30
4 Ahi Evran Mah.
Şehit Sami Atabey Cadddesi.
6 nolu Bilet Satış Yazıhanesi
(25.83 m2)
3 Yıl 19.500,00 TL 585,00 TL 06.07.2018
Cuma
10:30
5 Medrese Mah.
Cacabey Meydanı
Vitamin Kafe ve Çayevi
(Kapalı ana 43 m2)
(Açık alan 124 m2)
30.09.2019 tarihine kadar 9.750,00 TL 292,50 TL 10.08.2018
Cuma
10:30
 
 
 
                                                                                                                                                            İlan olunur. Basın No:121
                                                                                                                                                                           

Kaynak : Çınar Haber Merkezi

Print
Yorum Yap
Yorumunuz
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

Facebook Yorumları
Benzer Haberler
Kırşehir Haberleri
RESMİ İLAN

RESMİ İLAN

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KIRŞEHİR ŞUBE…

07:59 - 11 Aralık 2018
Kırşehir Haberleri
Resmi İlan

Resmi İlan

08:00 - 30 Mayıs 2018
Kırşehir Haberleri
Resmi İlan

Resmi İlan

08:00 - 11 Mayıs 2018
Kırşehir Haberleri
Resmi İlan

Resmi İlan

07:59 - 4 Mayıs 2018
Kırşehir Haberleri
Resmi İlan

Resmi İlan

08:00 - 23 Nisan 2018
Kırşehir Haberleri
Resmi İlan

Resmi İlan

08:00 - 27 Mart 2018
Kırşehir Haberleri
Resmi İlan

Resmi İlan

08:00 - 6 Mart 2018
Kırşehir Haberleri
Resmi İlan

Resmi İlan

08:00 - 2 Mart 2018
Kırşehir Haberleri
Resmi İlan

Resmi İlan

08:00 - 1 Mart 2018
Anket

Dikkat Çekenler
Yazarlar
Duyurular
Linkler
Arşiv
Günlük Gazeteler
Oku
Ziyaretçi Defteri
Hava Durumu
Hava Durumu
Yükleniyor...
E-Gazete

Facebook Twitter
2014 Kırşehir Haber 365 - tüm hakları saklıdırHaber Scripti Haber Yazılımı