RESMİ İLAN

T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü

Kırşehir Haberleri 10 Ekim 2018 07:59
RESMİ İLAN
-A +A

 
2019 YILI AKARYAKIT (KURŞUNSUZ BENZİN, EURO DİZEL VE ANTİFİRİZ) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası       :              2018/483305
1-İdarenin
a) Adresi               :              AHIEVRAN MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. 2 40200 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası           :              3862128050 - 3862128070
c) Elektronik Posta Adresi :              kirsehir@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)     :              https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :             
Müdürlüğümüz, bağlı Sağlık Tesisleri ve Sağlık Kuruluşları için 2019 yılı Akaryakıt 2.600 Lt Kurşunsuz Benzin, 264.000 Lt Euro Dizel ve 512 Kg Antifiriz Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri   :              -Müdürlüğümüz ve bağlı Sağlık Kuruluşları ile Boztepe TSM Resmi Araçları ve Ambulanslarının depolarına akaryakıt istasyonunda pompa başında ATC marifeti ile peyder pey teslim edilecektir. -Kaman, Mucur, Akçakent, Çiçekdağı ve Akpınar TSM Ambulanslarının ve Resmi Araçlarının depolarına akaryakıt istasyonu pompa başında var ise ATC marifetiyle yoksa fiş karşılığı peyder pey teslim edilecektir. -Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Resmi Araçlarının depolarına akaryakıt istasyonu pompa başında fiş karşılığı peyder pey Antifiriz ise Hastanenin talebine istinaden Hastane deposuna firma tarafından teslim edilecektir. -Kaman Devlet Hastanesi Resmi Araçlarının depolarına akaryakıt istasyonu pompa başında fiş karşılığı peyder pey teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi     :              -Müdürlüğümüz ve bağlı Sağlık Kuruluşları ile Boztepe TSM Resmi Araçları ve Ambulanslarının depolarına akaryakıt istasyonunda pompa başında ATC marifeti ile 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında peyder pey teslim edilecektir. -Kaman, Mucur, Akçakent, Çiçekdağı ve Akpınar TSM Ambulanslarının ve Resmi Araçlarının depolarına akaryakıt istasyonu pompa başında var ise ATC marifetiyle yoksa fiş karşılığı 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında peyder pey teslim edilecektir. -Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Resmi Araçlarının depolarına akaryakıt istasyonu pompa başında fiş karşılığı 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında peyder pey Antifiriz ise Hastanenin talebine istinaden Hastane deposuna firma tarafından teslim edilecektir. -Kaman Devlet Hastanesi Resmi Araçlarının depolarına akaryakıt istasyonu pompa başında fiş karşılığı 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında peyder pey teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                :              İl Sağlık Müdürlüğü-Kamu Hastaneleri Başkanlığı Toplantı Salonu (Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Kat)
b) Tarihi ve saati :              31.10.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1) İstekli bir ''Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu'' ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
2) İstekli bir ''Akaryakıt ve Dağırım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi'' ise teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair bayilik yazısı veya bayilik sözleşmesini,
3) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesi.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İl Sağlık Müdürlüğü-Kamu Hastaneleri Başkanlığı Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İl Sağlık Müdürlüğü-Kamu Hastaneleri Başkanlığı Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Basın No: 271


Kaynak : Çınar Kırşehir Haber MERKEZİ

Print
Yorum Yap
Yorumunuz
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

Facebook Yorumları
Benzer Haberler
Kırşehir Haberleri
Resmi İlan

Resmi İlan

VEKTÖR MÜCADELESİ İÇİN İNSEKTİSİT SATIN…

07:59 - 29 Kasım 2018
Kırşehir Haberleri
Resmi İlan

Resmi İlan

EKMEKLİK UN

07:59 - 19 Kasım 2018
Kırşehir Haberleri
Resmi İlan

Resmi İlan

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ…

07:59 - 7 Kasım 2018
Kırşehir Haberleri
Resmi İlan

Resmi İlan

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR KIRŞEHİR…

07:59 - 6 Kasım 2018
Kırşehir Haberleri
Resmi İlan

Resmi İlan

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALYA…

07:59 - 2 Kasım 2018
Kırşehir Haberleri
Resmi İlan

Resmi İlan

KIRŞEHİR ORGANİZE ET VE SÜT HAYVANCILIK…

07:59 - 25 Ekim 2018
Kırşehir Haberleri
İLAN

İLAN

T.C. KIRŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK…

07:59 - 4 Ekim 2018
Kırşehir Haberleri
İLAN

İLAN

T.C. KIRŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

08:00 - 26 Eylül 2018
Anket

Dikkat Çekenler
Yazarlar
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Duyurular
Linkler
Arşiv
Günlük Gazeteler
Oku
Ziyaretçi Defteri
Hava Durumu
Hava Durumu
Yükleniyor...
E-Gazete
/Resimler/Editor/images/20%20May%C4%B1s%20%C3%87%C4%B1nar-1.jpg

Facebook Twitter
2014 Kırşehir Haber 365 - tüm hakları saklıdırHaber Scripti Haber Yazılımı