Resmi İlan

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kırşehir Haberleri 2 Kasım 2018 07:59
Resmi İlan
-A +A

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
           1- İşletmemize ait toplam 12.386 dekar Kuru Tarım Arazi sahasında Mahsul (Ayçiçeği, Nohut, Mercimek, Kinoa ve Aspir) Üretimi için ihale ile kiraya verilecektir. İhale Açık Artırma Usulüyle yapılacaktır.
           2-İhale 15.11.2018 Perşembe günü saat 14.00’de Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak olmadığı veya verilen fiyatlar uygun bulunmadığı takdirde 22.11.2018 tarihinde aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.
           3- Tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı aşağıya çıkarılmıştır.
P.
NO
KİRALIK ARAZİNİN PARSEL NUMURASI. MİKTARI
(Da)
MUHAMMEN
BEDEL
(TL/Dekar)
MUHAMMEN
TUTAR
(TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT
(%10) (TL)
1 8-b   Parselde Kuru ziraat 2.430 70,00 170.100,00 17.010,00
2 15-a Parselde Kuru ziraat 1.167 70,00 81.690,00 8.169,00
3 16-b Parselde Kuru ziraat  1.827 70,00 127.890,00 12.789,00
4 46-a Parselde Kuru ziraat 1.250 70,00 87.500,00 8.750,00
5 47-a Parselde Kuru ziraat 3.124 70,00 218.680,00 21.868,00
6 48    Parselde Kuru ziraat 2.588 70,00 181.160,00 18.116,00
  TOPLAM 12.386   867.020,00 86.702,00
          4- İhaleye katılacak isteklilerden istenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir.
a) Kanuni İkametgâh belgesi,
b) Geçici Teminat belgesi,
           c) Ticaret odası, Sanayi odası veya ilgili meslek kuruluşuna kayıt olduklarına ve hali hazırda faaliyette bulunduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri,
ç) İsteklinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve İmza Sirküleri’nin ibraz edilmesi, gerçek kişi olması halinde de imza sirkülerinin ibraz edilmesi,
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
e) Belgeler ihale tarihine göre son iki ayda alınmak kaydıyla ihaleye katılacak isteklinin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ve S.G.K. ‘na borcunun olmadığına dair alınmış belge vermeleri. (Yukarıda sayılan belgeler ve geçici teminat ihaleye girmeden önce komisyona teslim edilecektir.)
          5- Teminat olarak kabul edilecek kıymetler aşağıya çıkarılmıştır.
           a) Tedavüldeki Türk parası,
           b) Döviz, (İhale günündeki TC. Merkez Bankası döviz alım kuruna göre TL. Teminat tutarını karşılamak ve kesin teminat olması halinde TL. Ye çevrilmek kaydıyla.)
           c) Banka teminat mektupları (Limit dahili ve süresiz olacaktır.)
           d) Devlet istikraz tahvilleri, hazine kefaletine haiz tahviller ve hususi kanunlarında teminat olarak kabul edileceği açıklanan belgeler.  
           f) Geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar işletme veznesine veya işletmenin T.C. Ziraat Bankası KIRŞEHİR Şubesindeki T.C. Ziraat Bankası Kırşehir Şubesi nezdindeki TR90 0001 0002 6105 9943 7852 54 iban numaralı hesabına veya T.C. Ziraat bankası Boztepe Şubesi nezdindeki TR31 0001 0014 0005 9943 7852 38 iban numaralı hesabına yatırılabilir. Banka Teminat mektubu veya diğer teminatlar da İşletme veznesine teslim edilecektir.
          6- İhaleye ait şartname İşletmemizde ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ ANKARA) ve İşletmemizde görülebilir, bilgi alınabilir.
          7- TİGEM, Bir İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. İhale konusu işin kiralama olması sebebiyle bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında yapılmakta olup, İhale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta veya en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
           
                                                                       MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
      ADRES
Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğü
Yenidoğan Köyü Boztepe/KIRŞEHİR.
Tlf:      0386-515 41 40 (3 hat)
 Faks : 0386- 515 41 44         
                                              
İLA N OLUNUR.                                                    
Basın No: 292 
                       

Kaynak : Çınar Kırşehir Haber MERKEZİ

Print
Yorum Yap
Yorumunuz
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

Facebook Yorumları
Benzer Haberler
Kırşehir Haberleri
Resmi İlan

Resmi İlan

VEKTÖR MÜCADELESİ İÇİN İNSEKTİSİT SATIN…

07:59 - 29 Kasım 2018
Kırşehir Haberleri
Resmi İlan

Resmi İlan

EKMEKLİK UN

07:59 - 19 Kasım 2018
Kırşehir Haberleri
Resmi İlan

Resmi İlan

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ…

07:59 - 7 Kasım 2018
Kırşehir Haberleri
Resmi İlan

Resmi İlan

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR KIRŞEHİR…

07:59 - 6 Kasım 2018
Kırşehir Haberleri
Resmi İlan

Resmi İlan

KIRŞEHİR ORGANİZE ET VE SÜT HAYVANCILIK…

07:59 - 25 Ekim 2018
Kırşehir Haberleri
İLAN

İLAN

T.C. KIRŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK…

07:59 - 4 Ekim 2018
Kırşehir Haberleri
İLAN

İLAN

T.C. KIRŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

08:00 - 26 Eylül 2018
Anket

Dikkat Çekenler
Yazarlar
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Duyurular
Linkler
Arşiv
Günlük Gazeteler
Oku
Ziyaretçi Defteri
Hava Durumu
Hava Durumu
Yükleniyor...
E-Gazete
/Resimler/Editor/images/19%20A%C4%9Fustos%20Pazartesi-1.jpg
Facebook Twitter
2014 Kırşehir Haber 365 - tüm hakları saklıdırHaber Scripti Haber Yazılımı