Resmi İlan

TEMİZLİK EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR

Kırşehir Haberleri 15 Haziran 2019 08:00
Resmi İlan
-A +A

TEMİZLİK EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI KIRŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze Bağlı Yurt Müdürlükleri Temizlik Ekipmanları alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/263587
 
1-İdarenin
a) Adresi : NASUHDEDE MAH. KİLLİK CADDESİ NO:2 40100 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 3862132057 - 3862132052
c) Elektronik Posta Adresi : kirsehir@gsb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Teknik Şartnamede adı ve özellikleri belirtilen 21 kalem temizlik ekipmanların alınması 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Selçuk Hatun Yurt Müdürlüğü : Yenice mah.182. sok. No:2/B Merkez/ Kırşehir Kırşehir Yurt Müdürlüğü : Kındammah. Ankara-Kayseri Cad. No:2 Petlas Lastik Fabrikası Yanı Merkez/ Kırşehir Ahi Evran Yurt Müdürlüğü : Bağbaşı Mah. Şehit Nejdet Yağız Cad. No:141-1 Merkez /Kırşehir Kaman Yurt Müdürlüğü : Sarıuşağı Mah. Kuşkalesi Mevki Toki Kaman/Kırşehir Altuncan Hatun Yurt Müdürlüğü : Hacıpınar Mah. 974. Sokak No:1 Kaman/Kırşehir Saliha Sultan Yurt Müdürlüğü : BağbaşıMah.ŞehitNejdet Yağız cad. No:141 Merkez/Kırşehir Erol Güngör Yurt Müdürlüğü : Yenice Mah. M. Çetin Bozkurt Cad. No:1 Merkez / Kırşehir Elvin Buğra Arslan Yurt Müdürlüğü : Yenice Mah. Ankara-Kayseri asfaltı caddesi. No:32 Mucur/Kırşehir Mecidiye Yurt Müdürlüğü : Boyalık Mah. Güventürk Cad.No:50 Çiçekdağı/KIRŞEHİR
c) Teslim tarihi : Yüklenici, sözleşme imzalanmasından itibaren, sözleşme süresi olan 30 (otuz) gün içinde, teknik şartname ekindeki dağıtım listesine göre malları ayıracak ve ilgili birimlere teslim edecektir. Teslim edilen mallardan uygun bulunmayan ve değiştirilmesi istenenleri değiştirmekle yükümlüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Yenice Mah. M. Çetin Bozkurt Cad. No:1 Merkez / Kırşehir
b) Tarihi ve saati : 10.07.2019 - 15:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yenice Mah. M. Çetin Bozkurt Cad. No:1 Merkez / Kırşehir adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Basın No: 122
 

Kaynak : Çınar Kırşehir Haber MERKEZİ

Anahtar Kelimeler : Resmi İlanlar,
Print
Yorum Yap
Yorumunuz
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

Facebook Yorumları
Benzer Haberler
Anket

Dikkat Çekenler
Yazarlar
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Duyurular
Linkler
Arşiv
Günlük Gazeteler
Oku
Ziyaretçi Defteri
Hava Durumu
Hava Durumu
Yükleniyor...
E-Gazete


/Resimler/Editor/images/17%20A%C4%9Fustos%20Cumartesi-1.jpg
Facebook Twitter
2014 Kırşehir Haber 365 - tüm hakları saklıdırHaber Scripti Haber Yazılımı