Şef ve Memur Kadrolarına Görevde Yükselme Suretiyle Atama yapılacak

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü, Millî Eğitim Bakanlığı 2019 Yılı Merkez ve Taşra Teşkilatı Şef Ve Memur Kadrolarına Görevde Yükselme Suretiyle Atama Başvurusu'na ilişkin resmi internet sayfası aracılığıyla önemli bir duyuru yayınladı.

Kırşehir Haberleri 12 Nisan 2019 19:15
Şef ve Memur Kadrolarına Görevde Yükselme Suretiyle Atama yapılacak
-A +A

     Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü, Millî Eğitim Bakanlığı 2019 Yılı Merkez ve Taşra Teşkilatı Şef Ve Memur Kadrolarına Görevde Yükselme Suretiyle Atama Başvurusu'na ilişkin resmi internet sayfası aracılığıyla önemli bir duyuru yayınladı.
         Çınar Kırşehir Haber Merkezi'nin Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet sayfasından edindiği bilgilere göre Başvurular 12-19 Nisan 2019 tarihleri arasında, mebbis.meb.gov.tr/ internet adresindeki Elektronik Başvuru Formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmak suretiyle yapılacak.
         Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Şef ve Memur Kadrolarına Görevde Yükselme Suretiyle Atama başvurularına ilişkin şu detaylar aktarıldı: "Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda boş bulunan merkez teşkilatında 64 şef, 40 memur; taşra teşkilatında 1750 şef, 3450 memur kadrosuna görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavı gerçekleştirilmiş, sözlü sınav sonuçları 08.03.2019, başarı puanları 29.03.2019 tarihinde Bakanlık internet sayfasından duyurulmuştur. Söz konusu Yönetmeliğin; “Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar” başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; “Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolara atanabilmek için; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartlar ile ikinci fıkrada yer alan kadrolar itibarıyla belirtilen hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartları taşımak, …”, “Atama” başlıklı 21 inci maddesinde; “(1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere ilişkin boş kadrolara atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınavda başarılı olanların sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle belirlenir ve Bakanlığın internet sitesinde duyurulur. Atanmak üzere başvuruda bulunan adayların atamaları, başarı sıralaması ve puan üstünlüğü esasına göre tercihleri de dikkate alınarak yapılır. Merkez ve taşra teşkilatında ilan edilen şef ve memur kadrosuna atanmak için; şef ve memur görevde yükselme sözlü sınavında 70 ve üzeri puan alanlardan atanma şartlarını taşıyanlar başvuruda bulunabileceklerdir. Başvurular 12-19 Nisan 2019 tarihleri arasında, http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresindeki Elektronik Başvuru Formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmak suretiyle yapılacaktır. Boş memur ve şef kadroları, 12.04.2019 tarihinde başvuru ekranında yer alacaktır.
         Başvuruda bulunacakların Mebbis e-Personel Modülündeki öğrenim ile hizmet durumu ve benzeri bilgilerindeki eksiklik ya da yanlışlık olması durumunda, düzeltmeye esas belgeleri ile birlikte başvuruları üzerine ilgili birimce gerekli düzeltmeler Mebbis ortamında yapılacaktır. Hâlen aylıksız izinde olanlar (askerlik, doğum vb.) atama başvurusu yapabilecektir. İlan edilen münhal şef ve memur kadrolarına atama başvurusunun son günü itibarıyla; 5. derece memur kadrosuna; kazanılmış hak aylık derecesi (müktesep) 1’inci ile 8’inci derece arasında bulunanlar, 7. derece memur kadrosuna; kazanılmış hak aylık derecesi (müktesep) 4’üncü ile 10’uncu derece arasında bulunanlar, 10. derece memur kadrosuna; kazanılmış hak aylık derecesi (müktesep) 7’nci ile 13’üncü derece arasında bulunanlar, 5. derece şef kadrosuna; kazanılmış hak aylık derecesi (müktesep) 2’nci ile 8’inci derece arasında bulunanlar başvuru yapabilecektir. 3 ve 4 üncü derece münhal şef kadrolarına; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68’inci maddesinin (B) fıkrasında belirtilen hizmet süresini taşıyanlar veya kazanılmış hak aylık derecesi (müktesep) bu derecelerde bulunanlar başvuru yapabilecektir. İlan edilen şef veya memur kadrolarına tercihte bulunurken, kazanılmış hak aylık derecesine (müktesep) uygun kadro tercihinde bulunulacaktır. Kazanılmış hak aylık derecesine uygun kadro bulunmaması halinde Elektronik Atama Başvuru Formunda bulunan “Alt derece kadroya atanmayı kabul ediyorum” yazılı kutucuğun işaretlenmesi gerekmektedir. Adaylar başvuruda 20 (yirmi) tercih hakkına sahip olup 21’inci seçenek olarak tercihleri dışında atanmak isteyip istemediklerini ayrıca belirteceklerdir. “Elektronik Atama Başvuru Formu” unda yer alan “Diploma Notu” bölümüne, adayın görev yaptığı merkez teşkilatında ilgili birimce, taşra teşkilatında ilçe/il millî eğitim müdürlüğünce giriş yapılacaktır. Bu alanın doldurulabilmesi için aday öğrenim durumuna göre mezuniyet notunu gösterir diploma/transkript belgesini başvuru süresi içerisinde beyan etmek zorundadır. Söz konusu belgenin teslim edilmemesi halinde sorumluluk kendisine ait olacaktır. Başvuruda bulunanlar, başvurularının onaylanıp-onaylanmadığını başvuru yaptıkları http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresinden başvuru süresi içerisinde takip edeceklerdir. Aday Elektronik Başvuru Formu ile yapmış olduğu başvurusunda, duyuruda belirtilen bütün şartları taşıdığını kabul etmiş sayılacak ve yapılan eksiklik ile  yanlışlıklardan doğacak sonuçlardan adayın kendisi sorumlu olacaktır. Başvurulara ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi için gerekli önlemler alınacaktır. Atama şartlarını taşıyanların başvuruları, merkez teşkilatında birimlerince, taşra teşkilatında ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince elektronik ortamda onaylanacaktır.  Mebbis e-Personel Modülündeki bilgilerin doğruluğundan merkez teşkilatında birimler, taşra teşkilatında ilçe/il millî eğitim müdürlüklerinin ilgili birimi sorumlu olacaktır. Bu nedenle başvuruların incelenmesi ve onaylanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilecektir. Onaylanan başvuruların çıktısı alınarak merkez teşkilatında birimce, taşra teşkilatında il millî eğitim müdürlüklerince muhafaza edilecektir. Elektronik Atama Başvuru Formu’nda yer alan “Diploma Notu” bölümüne adayların görev yaptıkları merkez teşkilatında ilgili birimce taşra teşkilatında ilçe/il millî eğitim müdürlüğünce giriş yapılacaktır. Bu alanın doldurulabilmesi için adaylarca ibraz edilen öğrenim durumuna göre mezuniyet notunu gösterir diploma/transkript belgelerindeki diploma notunun “100” lük sistemde girişinin yapılması, söz konusu belgelerde mezuniyet notu “100” lük sistemin dışında ise https://oyp.yok.gov.tr/esdegerlikler adresinde yer alan tablolardan yardım alınarak “100” lük sisteme çevirisi yapıldıktan sonra “Elektronik Atama Başvuru Formu” na giriş yapılacaktır.  Ataması yapılanlar yasal süre içerisinde göreve başlamak zorundadırlar. Bu süre içerisinde başlamayanların atamaları iptal edilecektir. Atama şartlarını taşımayanların atamaları yapılmayacak, atananlardan gerekli şartları taşımadıkları sonradan belirlenenlerin atamaları iptal edilecektir. Yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslar ile yer verilen açıklamalara uymayan başvurular kabul edilmeyecektir. Haklarında yapılan idari soruşturma sonucunda görev yerleri; il dışına değiştirilenler daha önce görev yaptıkları il’e, il içinde değiştirilenler daha önce görev yaptıkları ilçeye aradan dört yıl geçmeden atanma isteğinde bulunamayacaktır."
         Atama başvurularına ilişkin daha detaylı bilgilere Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet sayfasından da ulaşılabilecek.


Kaynak : Çınar Kırşehir Haber MERKEZİ

Print
Yorum Yap
Yorumunuz
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

Facebook Yorumları
Anket

Dikkat Çekenler
Yazarlar
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Duyurular
Linkler
Arşiv
Günlük Gazeteler
Oku
Ziyaretçi Defteri
Hava Durumu
Hava Durumu
Yükleniyor...
E-Gazete
/Resimler/Editor/images/20%20A%C4%9Fustos%20Sal%C4%B1-1.jpg
Facebook Twitter
2014 Kırşehir Haber 365 - tüm hakları saklıdırHaber Scripti Haber Yazılımı