Üreticilere yüzde 50 hibe desteği sağlanacak

Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Şahin, yüzde 50 hibe destekli yeni ahır ve yeni ağıl inşaatı ile % 50 hibe destekli damızlık koç-teke başvurularının başladığını açıkladı.

Kırşehir Haberleri 13 Mart 2019 19:15
Üreticilere yüzde 50 hibe desteği sağlanacak
-A +A

         Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Şahin, yüzde 50 hibe destekli yeni ahır ve yeni ağıl inşaatı ile % 50 hibe destekli damızlık koç-teke başvurularının başladığını açıkladı.
         Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Şahin'in verdiği bilgilere göre, başvurular 19 Nisan'a kadar devam edecek. Şahin üreticilere yaptığı önemli duyurusunda şu detayları aktardı: " Yüzde 50 hibe destekli Yeni ahır ve ağıl inşaatı yaptıracak olan yatırımcılar yatırım konularını gerçekleştirmek üzere gerçek ve tüzel kişiler başvuruda bulunabilir. Başvuru tarihinden en az bir yıl önce Bakanlık Türkvet veri tabanına veya Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan ve başvuru tarihinde ise en az 10 en fazla 49 baş anaç sığır veya en az 100 en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli Aktif işletmesi olan bireyler (Gerçek Kişiler) ile, Başvuru tarihinden en az bir yıl önce Bakanlık Türkvet veri tabanına veya Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan ve başvuru tarihinde ise en az 10 en fazla 49 baş anaç sığır veya en az 100 en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli aktif işletmesi olan tüzel kişiler ( kollektif Limited, Anonim Şirketler ve İlgili kanunlara göre kurulmuş olan ve takibe uğramış borcu bulunmayan tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst örgütleri.), destekleme konularına Tüzel Kişilik olarak başvurabilirler.Büyükbaş işletmelerde ahır, gübre sıyırıcı, gübre çukuru, dezenfeksiyon alanı ile Süt sağım makinası,  Küçükbaş işletmelerde ağıl, gübre çukuru ve   dezenfeksiyon alanı kesinlikle zorunlu olup hibe kapsamındadırlar. Bunun yanında; yem deposu, silaj çukuru, süt sağım odası, soğutma sistem odası ve küçükbaş için yıkama ünitesi inşaatları, birlikte veya tek bir ünite olarak yapımı isteğe bağlıdır. Desteklemeden Yararlanamayacak Olanlar: Kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik ve benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkları,  Kanuni takipte vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olanlar, (SGK prim borcu Damızlık alımlarında istenmeyecektir). Tahsil Genel Tebliği hükümleri uyarınca tahsil dairelerinin verdiği bilgiye istinaden kapsama giren alacak türlerinin toplam tutarının 5000 lirayı aşmaması halinde borcun bulunmadığı kabul edilerek gerekli ödemeler yapılabilecektir. 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 23 üncü maddesi hükümleri uygulananlar, (İl Müdürlüklerince ÇKS sisteminden sorgulama yapılır). İflas etmek veya tasfiye edilmek, ilişkileri mahkemeler tarafından yönetilmek, kredi verenlerle anlaşma yapmak, işletme faaliyetlerini askıya almış olmak, bu konularla ilgili işlemlere tabi olmak veya ulusal yasa veya düzenlemelerle benzer bir durumdan kaynaklanan konumda olanlar, Adli Sicil kaydı/ Arşiv taraması kaydı belgesi uygun olmayanlar, Destekleme prosedürü ile ilgili olarak kendi yükümlülüklerini yerine getirememe konusunda ciddi bir ihlal içinde bulundukları ilan edilmiş durumunda olanlar. Başvuruda istenen belgeler şu şekildedir: "Hibe Başvuru Formu, Ön Proje formu, Yatırım İle İlgili Bilgiler Formu, Tahmini Sabit Yatırım ve Termin Plan Tabloları, İşletme Tescil Belgesi (2019 yılı içerisinde alınmış olacaktır) başvuru tarihinden en az bir yıl önce kayıtlı olduğuna dair belge, (Bağlı bulunduğu Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünden alınacaktır)  Ayrıca Bakanlık Türkvet veri tabanına veya Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı anaç sığır veya anaç koyun-keçi işletmesinde bulunan hayvanları gösterir liste. (2019 yılı içerisinde alınmış olacaktır. Bağlı bulunduğu Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünden alınacaktır.), Yatırımın yapılacağı arazi/arazilere ait aidiyet belgesi/belgeleri,(Tapu kaydı 2019 yılı içerisinde alınmış ve ilgili Tapu Müdürlüğünce Onaylanmış olacaktır. Tapuda İcra ve İpotek bulunmayacaktır.). Yeni ahır/ağıl inşaatı veya tadilat inşaatı için başvuruda bulunacak olan yatırımcılarda inşaatın yapılacağı alanın tapu kaydı yatırımcıya ait olmalıdır. Tapu kaydının yatırımcı adına tescilli olmaması durumlarda yatırım yerinin eş, anne-baba ve kardeşlere müstakil tapu ile ait olması durumunda, alınacak muvafakat ve muhtar onayı ile başvuru yapılabilecektir. Kamu arazisi kiralayarak (en az beş yıllık kira sözleşmesi istenir) yatırım yapan yatırımcılar için bu şart aranmaz. Üzerine yeni ahır/ağıl inşaatı veya tadilat inşaatı yaptıracak yatırımcılarda tapu kaydının yatırıcımcı ile birlikte birden fazla kişiye ait olması (hisseli olması) durumunda, her bir hissedarın yatırımcıya yetki verdiğini gösterir ve sahibi oldukları arsa üzerinde inşaat yapılmasına rızaları olduğunu gösterir noter tasdikli belge (Başvurusu Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından onaylandıktan sonra) istenecektir. Plansız alanlar imar yönetmeliğinin 17.maddesine göre hisseli alanlarda sadece bir hissedara yapım izni/ruhsatı verildiğinden aynı parsel için başka bir hissedar başvuru yapamayacaktır. Başvuru sahibinin başvurusunun Bakanlıkça onaylanmasından sonra yer değişikliği talebi, arazi durumundan aldığı puanını ve sıralamayı değiştirmediği sürece yapılabilecektir. Nüfus cüzdanı fotokopisi  (gerçek kişiler için),  Şirketi temsil ve imza yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri (tüzel kişiler için), ile tüzel kişilerin yetkili kurullarından alınmış yetkilendirme kararı, Firmanın sermaye yapısı, miktarı ve faaliyetleri açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tasdikli örneği (tüzel kişiler için), Tüzel kişilerin yetkili kurul ve/veya organlarından aldıkları yetki kararı, yatırım yapma ile ilgili almış oldukları yönetim kurulu kararı, Adli Sicil/ arşiv taraması kaydı."
         Hibe başvurularına ilişkin daha detaylı bilgilere Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü resmi internet sayfasından da ulaşılabilecek.


Kaynak : Çınar Kırşehir Haber MERKEZİ

Print
Yorum Yap
Yorumunuz
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

Facebook Yorumları
Anket

Dikkat Çekenler
Yazarlar
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
1. Soru

1. Soru

11:44 19 Nisan 2019
Soru 4:

Soru 4:

09:02 19 Nisan 2019
Duyurular
Linkler
Arşiv
Günlük Gazeteler
Oku
Ziyaretçi Defteri
Hava Durumu
Hava Durumu
Yükleniyor...
E-Gazete
/Resimler/Editor/images/18%20May%C4%B1s%20Cumartesi-1.jpg

Facebook Twitter
2014 Kırşehir Haber 365 - tüm hakları saklıdırHaber Scripti Haber Yazılımı