Vali İbrahim Akın’dan Çınar’a Tebrik Mesajı

Akın, Çınar Kırşehir Gazetesi’nin 5. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle yazılı bir tebrik mesajı gönderdi.

Kırşehir Haberleri 4 Kasım 2019 14:04
Vali İbrahim Akın’dan Çınar’a Tebrik Mesajı
-A +A

      Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Çınar Kırşehir Gazetesi’nin 5. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle yazılı bir tebrik mesajı gönderdi. 
 Kırşehir’de yaptığı seviyeli ve objektif yayın ile önemli yere sahip olan Çınar Kırşehir Gazetesi’nin 5. yıldönümünü kutlayan Vali İbrahim Akın mesajında şu ifadelere yer verdi: “De­mok­ra­tik ha­ya­tın vaz­ge­çil­mez un­sur­la­rın­dan bi­ri­si olan basın ku­ru­luş­la­rı, ülke ve dünya gün­de­min­de ya­şa­nan ge­liş­me­ler­den hal­kı­mı­zı anın­da ha­ber­dar ek­mek­te bunun yanı sıra va­tan­daş ve dev­let ara­sın­da­ki ile­ti­şi­min sağ­lan­ma­sı ve top­lum­sal so­run­la­rın çö­zü­me ka­vuş­tu­rul­ma­sı nok­ta­sın­da da önem­li bir görev üst­len­mek­te­dir.
      Ülke ge­ne­lin­de yayın yapan ya­zı­lı ve gör­sel ba­sı­nın icra et­ti­ği bu gö­re­vi kent­ler­de yerel ba­sı­nı­mız ye­ri­ne ge­tir­mek­te­dir. Dört yıl önce yayın ha­ya­tı­na baş­la­yan ve kısa sü­re­de se­vi­ye­li yayın an­la­yı­şı ile ili­miz basın ku­ru­luş­la­rı ara­sın­da önem­li bir yer edi­nen Çınar Kır­şe­hir Ga­ze­te­si’nin hal­kı­mı­zın bil­gi­len­di­ril­me­si nok­ta­sın­da­ki payı bü­yük­tür. İna­nı­yo­rum ki ga­ze­te­niz daha nice yıl­lar hal­kı­mı­zın ve ili­mi­zin men­fa­at­le­ri­ni gö­ze­te­rek yayın ha­ya­tı­na devam ede­cek­tir.
      Bu duy­gu­lar­la, Çınar Kır­şe­hir Ga­ze­te­si’nin 5. Ku­ru­luş yıl­dö­nü­mü­nü en içten di­lek­le­rim­le kut­lar, şah­sı­nız­da tüm ça­lı­şan­la­rı­nı­za ba­şa­rı­lar di­le­rim.” Çınar Kırşehir Gazetesi olarak Kırşehir Valisi İbrahim Akın’a teşekkür ediyoruz. 

Kaynak : Çınar Kırşehir Haber MERKEZİ

Print
Yorum Yap
Yorumunuz
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

Facebook Yorumları
Anket

Dikkat Çekenler
Yazarlar
Duyurular
Linkler
Arşiv
Günlük Gazeteler
Oku
Ziyaretçi Defteri
Hava Durumu
Hava Durumu
Yükleniyor...
E-Gazete
/Resimler/Editor/images/12%20Kas%C4%B1m%20Sal%C4%B1-1.jpg
Facebook Twitter
2014 Kırşehir Haber 365 - tüm hakları saklıdırHaber Scripti Haber Yazılımı