Konuralp USTA


Medeniyetimizde Öğretmen


Muallimim diyen olmak gerektir, imanlı,
Ahlaklı, sonra liyakatli, sonra vicdanlı.
                                                           Mehmet Akif ERSOY
            İnsanlık, bilgi çağının   kuşattığı hayat mücadelesinde, yarınları inşa etmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Bilgeliğin sırrına vakıf olanlar, bu yarışta hep bir adım önde. Mensubu olduğumuz medeniyetimiz   bilginin, bilmenin, ilim  öğretmenin  mukaddes  bir değer olduğunu söyler bize. ”Hiç bilenlerle bilmeyenlerin bir olamayacağı” hakikatini  sunar dikkatlere. Hiç bir medeniyette  bizim medeniyetimizde olduğu kadar bu değerler  üstün tutulmamıştır. ”Ya öğrenen olmak ya da öğreten olmak”  hayatın devamı esnasında  telkin edilen en kıymetli  hayat ölçüsüdür.
            Evet , yeni bir öğretmenler gününü idrak ediyoruz. Dünyanın en kutsal mesleklerinden  birini ifa eden öğretmenlerimiz , harika  bir mesleği icra etmenin  onurunu yaşıyorlar. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımız ve gençlerimiz, öğretmenlerimizin  bilgi, tecrübe ve gelecek vizyonunun  ışığında, yarınlara emin adımlarla yürüyorlar. İstiklal ve istikbal mücadelesinde, yerli ve milli değerleri kuşanmış, vatan ve millet sevgisiyle  donanmış  nesiller, öğretmenlerimizin eseri olacaktır. Bu bakımdan  öğretmenlerimiz  milli  ve manevi değerlerimizin muhafazasında, milli birlik ve beraberliğimizin tesisinde, bilgi toplumuna giden yolda çok hayati öneme sahip bir rol üstlenmektedirler.
            Kadim medeniyetimizde öğretmen tasavvuru, Mehmet Akif Ersoy’un  muhteşem anlatımıyla   vücut buluyor. Akif’in  çizdiği öğretmen portresinde ilmiyle amil olmuş bir insandır öğretmen. İmanı  ve  ahlakı  sinesinde toplamış rol model insandır o. Liyakatli  ve vicdanlıdır.
            Büyük medeniyetler , madde ve mana planında  çok iyi yetişmiş nesillerle  varlıklarını devam ettirme imkanına kavuşurlar. Selçukludan Osmanlıya  intikal eden  medeniyet davamızda, her alanda  iyi yetişen  beşeri sermayemizde, öğretmenlerimizin  emeği ve gayreti vardır.
            Ortaçağın karanlık zihniyetine son verip  yeni bir çağ açan  Fatih, Akşemseddin’in rahle-i tedrisinde yetişmiştir. Fatihler yetiştirebilmek için Akşemseddin  olmak lazım. Ebu Suud Efendi, Molla Gürani, Ali Kuşçu gibi her biri yaşadığı asra  damga vuran  hoca/muallim/öğretmenler, ilim ve irfan  geleneğinin  kutup yıldızlarıdır. O  ilim adamlarından, öğretmenlerden bize miras  kalan değerler, bilgi çağının öğretmenlerinin yolunu aydınlatacaktır.
            Bizler iddiası olan,hedefi olan ve büyük düşünen nesiller yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Yeryüzünde adaletin tesisi buna bağlı. Mazlum milletlerin akan göz yaşının dinmesi ancak böylelikle mümkün.Buna giden yolda öğretmenlerimize   tevdi edilen görev ve sorumluluk çok  hayati bir öneme sahip.Bu manada bütün öğretmenlerimizin  tek yürek halinde  yarınların büyük Türkiye’sini  inşa etmek için maarif davamıza  sahip çıkması özel bir ehemmiyete haiz.
                Mesleğini seven ve başarılı olan çok sayıda öğretmenimiz mevcut.Ömrünü bu mesleğe vakfetmiş  bir öğretmen olarak göreve yeni başlamış olan  genç öğretmenlerimize  öğretmenlik mesleğinin hususiyetleriyle ilgili olarak  bazı mevzuları paylaşmakta fayda görüyorum. Bunu iki kategoride ele almak mümkün. Öğretmen kişilik ve  genel davranış özellikleri itibariyle; Öncelikle topluma ve öğrencilerine model teşkil ettiğini unutmamalı ve söylemleriyle davranışları çelişmemelidir, öğrencilerine ve insanlara önyargısız davranabilmelidir, hareketlerine ve görünüşüne dikkat etmeli, giyimine özen göstermelidir, öğretmeyi sevmeli ve öğrenmeyi sevdirebilmelidir, sabırlı olmalıdır, güler yüzlü ve yumuşak huylu olmalıdır, bütün insanlara değer vermelidir, dürüst, açık  sözlü ve güvenilir olmalıdır, alçak gönüllü, hoşgörülü ve anlayışlı olmalıdır, İdealist ve sorumluluk sahibi olmalıdır, etkili iletişim becerilerine sahip olmalıdır, samimi ve candan olmalıdır, tavırlarında olgunluk ve ciddiyet bulunmalıdır, kibir ve gururdan uzak durmalıdır, ikna kabiliyetine sahip olmalıdır, sakin ve soğukkanlı davranmalıdır, İç disipline sahip olmalı ve öfkesini kontrol edebilmelidir, vizyon sahibi olmalıdır, davranışlarında tutarlı ve prensip sahibi olmalıdır, kendi hatalarını kabul edebilmeli ve gerektiğinde özür dileyebilmelidir, empati kurabilme becerisine sahip olmalıdır, Sürekli okuyarak kendisini yenilemeli ve geliştirmelidir. Mesleki anlamda ve sınıf içi davranış bakımından öğretmen; Öncelikle konusunu çok iyi bilmeli ve branşına hakim olmalıdır, öğrencileri başarabileceklerine inandırabilmelidir, Öğrencilerine ve çevresine güven duygusu verebilmelidir, diksiyonu güzel olmalı ve ses tonunu etkili kullanmalıdır, Jest ve mimiklerine, el ve vücut hareketlerine çok dikkat etmeli, beden dilini etkili kullanmalıdır, planlı ve programlı hareket etmelidir, dersine mutlaka hazırlanarak girmelidir, dakik olmalıdır; derse zamanında gelme, öğrenciyi ve dersi önemsediğinizi gösterir, öğrencilerini motive edebilmeli ve hazır bulunuşluklarını sağlayabilmelidir, oturmak yerine, sınıf içerisinde gezerek ders anlatmalıdır, verilen ödevleri mutlaka takip ve kontrol etmelidir, kendi sorun ve sıkıntılarını ders ortamına taşımamalıdır, adil ve eşit davranmalı, öğrenciler arasında ayırım yapmamalıdır, yüreklendirici ve yardımcı olmalıdır, takdir ve onore adici davranmalıdır, teknolojik gelişmeleri takip etmeli ve yeni gelişen eğitim araç-gereçlerini kullanabilmelidir, öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerini bilmeli, değişik kişilik ve öğrenme tarzlarına göre farklı öğretim teknikleri kullanmalıdır, eğitimdeki ve branşındaki yeni gelişmelerden haberdar olmalıdır, öğrencinin konuyu kavrayıp kavramadığını kontrol etmeli ve tekrarlar yapmalıdır,
dersleri öğrencinin seviyesine uygun işlemelidir,
ölçme ve değerlendirmede adil ve objektif davranmalı, öğrenciyi notla tehdit etmemelidir, öğrencilerine tepkisel davranışlar sergilememelidir,
zamanın kıymetini bilmeli ve zamanını etkili kullanmalıdır, öğrenciye bir birey olarak saygı duymalıdır,öğretmen verdiği sözün arkasında durmalıdır, öğrencilerin olumsuz davranışlarını bire bir görüşerek düzeltmeye çalışmalıdır, sınıf kuralları oluştururken öğrencinin katılımını sağlamalı ve sınıf kurallarının nedenlerini açıklamalıdır, öğretmen verdiği sözün arkasında durmalıdır,öğrencinin sevgisini ve güvenini kazanabilmelidir.
               Velhasılıkelam  öğretmenlik, çok kutsal bir meslek olarak müstesna bir yere sahiptir. Öğretmen ve öğretmenlik mesleği  sözlerin en güzeline layıktır. Ağaçlar kalem, denizler mürekkep olsa öğretmenin değerini, öğretmenliğin önemini ifade etmede  yetersiz kalırdı.
                 Bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü en kalbi duygularla kutlar saygı ve muhabbetlerimi sunarım.