Muhammed Emin Hekimhan


KALEMİMDEN DAMLALAR ADAM GİBİ ADAM

Çınar Kırşehir Gazetesi Köşe Yazarı


Konuştuğu zaman büyük kitleleri peşinden sürükler. Bir sonraki konuşmasında, ilkinde söylediklerinin tam tersini söyler ve bunu olağanüstü bir doğallıkla yapar. Dinleyenler söylediklerindeki çelişik durumu algılayamadıkları için midir bilinmez her seferinde gözleri kapalı destek olurlar. Kapalı olan gözleri midir, yoksa kulakları mıdır bilinmez. Bir gün övgüler dizdiği kişi veya kişilere ertesi günü küfürler yağdırır. Yine de anlaşılmaz bir şekilde şak şakçıları azalmadan artmaya devam eder. Çevresindekilerin ondan sürekli menfaat beklentileri olduğundan olsa gerek, kimse bu çelişkileri dile getirmeye cesaret edemez. Her zaman onun adam gibi adam olduğunu söylerler. Önlerine dökülen taze yoncalarla; taze yoncanın olmadığı dönemlerde hatıllarınaserpiştirilen arpayla karıştırılmış küspeyi bekleyen ineklere dönüşmekten veya çaldığı kavalın nağmeleri ile kendinden geçerek çobanın istediği yöne kolaylıkla yol alan koyun sürülerinden farksız bir hale bürünmekten kurtulamayan kitleler sürekli sloganlar atarak ardından gitmeye devam ederler. ‘Adam gibi adam!’ Öyle ki koyun sürüleri uçuruma sürüldüklerinde bile önlerinden uçuruma düşenleri görseler de yine de uçuruma büyük bir iştiyakla atılırken ‘Adam gibi adam!’ diye bağırarak uçurumun dibini boylarken bile yüzlerinde bir gülümseme vardır.

Öyle bir ustalıkla bağlamıştır ki taraftarlarını kendine, onun götürdüğü yoldan gitmeyi cennete ulaşmaya eşdeğer gördükleri gibi sözlerini dinlemeyi peygamber sözüne uymakla eş değer görmektedirler. Allah’ın kitabının bile yeniden yorumlanması gerektiğini söylediği zaman bile yine de o ‘Adam gibi adam’dır. O söylüyorsa doğrudur. Yeniden yorumlanmalıdır, hem de onun istediği gibi yorumlanmalıdır. Aksini savunmak kişiyi dinden bile çıkarabilir. Sadece onun istediği gibi düşünenler ve yaşayanlar ve yorumlayanlar kurtuluşa erebilir. Diğerlerinin canı cehenneme. Herhalde yani öyle olmak zorundadır. ‘Adam gibi adam’a kim karşı çıkabilir, kimin haddine? Böyle yapanlara hadleri bildirilmeli, gerekirse öldürülmelidir. Ben Hz. Muhammed (S.A.V.) döneminde yaşamış olsaydım ancak ona bu kadar bağlanabilirdim. Başkalarına bu kadar bağlanmayı pek sağlıklı değerlendiremiyorum. Allah yardımcımız olsun