3 Eylül 2018 16:01
-A +A
Turan Ateş

Turan Ateş

HUKUK ve DEMOKRASİ

Çınar Kırşehir Gazetesi Köşe Yazarı

Hukukun çeşitli tanımları vardır..
-Hukuk; bir anlamda KURAL demektir.
-Hukuk;bir anlamda bir çeşit İDEAL demektir.
-Hukuk;bir anlamda YETKİ ve GÜÇ demektir.
-Hukuk bir anlamda SOSYAL BİLİMLERDEN bir BİLİM DALIDIR.
Hukuk sözcüğü;taşıdığı anlam ve kapsam bakımından,kolayca anlaşılabilen ve bir cümle ile tarif edilebilen bir şey değildir.
Hukuk bazılarına göre;
-Sosyal ilişkiler yaşamının tarihi ve milli bir kuralı.
-Tanrısal İradenin Yasalar şeklinde bir oluşumudur.
-Belirli bir ülkenin yasalarından sızan zorunlu ve maddi müeyyideli kurallardır.
-İnsanın doğal yaradılışından doğan yetki ve ayrıcalıklardır.
-Belirli bir toplumda;kuvvetlilerin zayıfları ezmek için koydukları kurallardır.
-Ekonomik güç dengesinde; varlıklı sınıfın, yoksul sınıfı sömürmek için yarattığı bir otorite örgüsüdür...
Hukuk; HAK sözcüğünün toplamıdır...Bu sözcük HAKLI- HAKSIZ, Hakkaniyet, ihkak, istihkak, müstahak gibi geniş bir sözcük ailesinin beraber aslı ve de ANASIDIR...
HAK ise;doğru,uygun,yerinde ve uygun demektir.
Bizde bu öz anlamlı yoldan yürüyerek; HUKUKUN çeşitli anlamalarını da şöyle sıralayabiliriz:
-Hukuk,bir anlamda KURAL demektir...
-Hukuk,bir hak ve bir nevi ideal demektir...
-Hukuk; yetki ve güç demektir.
-Hukuk; sosyal bir BİLİMDİR...
-ADALET nedir?...
Adalet; devlet düzenin ve toplum yaşamının TEMELİDİR...
Bir Devlet Ülkesinde, her şey var olup da yalnız ADALET yok olursa, o devlet çökmeye mahkumdur.
Ahlaki vicdanımız; bize gerek kendi kişiliğimizde ve gerekse başkalarının kişiliğinde İNSANLIĞIN ÖZÜNE Saygı göstermeyi öne çıkarır.
Biz kendimiz; başkalarından daha kuvvetli, çalışkan, yetenekli, verimli ve zeki olabiliriz. Ama bu üstünlüklerimiz bize; başkalarını kendi istek ve amaçlarımıza alet etmeye,kendimiz için de başkalarını bir araç görmeye de HAK vermez.
Filozof KANT;"İnsanlığı kendi kişiliğinde olduğu gibi, başkalarının kişiliğinde de bir araç değil;bir AMAÇ kabul ederek hareket edeceksin..."
Herkese vermeye mecbur olduğumuzu vermek ve hakkı olan davranışı da göstermektir.
Yani; kendimize yapılmasını istemediğimiz bir davranışı,başkalarına da yapmamaktır.
-HAKKANİYET Nedir?.
Hakkaniyet; insaf,sevgi ve acıma duyguları ile yumuşatılmış ve şiddeti hafifletilmiş bir adalettir.
Çıkarılan göze karşılık göz çıkarmak adalettir. Ama göz çıkarana acıyarak sevgi ve acıma duyguları göstererek O'na hafif bir ceza vermek Hakkaniyettir.
-MÜEYYİDE Nedir?.
Sosyal bir kural olan Yasalara aykırı eylemden doğan eylemin, bir nevi Cevabı olsa gerek...
Bu açıklamaların ışığında HUKUKU nasıl tanımlayabiliriz?
-POZİTİF HUKUK; toplumda düzen tesis eden ve yaptırımını kamu vicdanın tepkisinde ve o'nun tepkisine karşı olan devletin maddi kuvvetinde var olan kurallar bütünüdür.
xxxxxxxxxxxxx
DEMOKRASİ ve DAYANDIĞI ESASLAR NELERDİR?
Egemenlik;toplum yapısından doğan üstün bir Yönetim-Güç olgusudur.Bu olgu bir İKTİDAR-HÜKÜMETTİR.İktidarı kimler ve nasıl kullanacaklardır? Kişilerin İktidar denen Yönetime İTAAT Borcunun Meşruluğu nedir?.
Bu durumda iki tür Hükümet şekli ortaya çıkıyor.A-OTOKRATİK( Şahsi Hükümetler...) B-DEMOKRATİK (Halk Hükümetleri...)
A-OTOKRATİK-Şahsi Hükümetler.
Merhum Ord. Prf. Dr. Ali FUAT BAŞGİL Hoca;1960'lı yıllarda "ESAS TEŞKİLAT HUKUKU" adlı kitabının 195.sayfasında bu konuyu yeterince açıklamıştır. Açıklamasında;
" -HÜKÜMDARLIKLAR;Bu Hükümetler Teokratik bir düşünceden doğar. Bu rejimlerde iktidar adamlarına itaat ve saygının temeli; dini inançlardır...Din Kurallarına göre; Tanrıya itaat bir görev olduğu gibi;İlahi emirleri yerine getirmeye memur olan Hükümdara da itaat öyle bir görevdir...
Bu yönetimler hanlar, padişahlar,krallar,şahlar, halifeler gibi.
Yalnız Kuzey Avrupa Ülkelerinde krallıklar halen yaşamaktadır. Ama bu ülkelerdeki rejimler temiz birer demokratik rejimdirler.
-DİKTATÖRLÜKLER;Ülkede beklenmedik bir savaş veya iç kargaşa çıkıp; çıkarılıp ülke buhrana sürüklenebilir. Devletin geleceği tehlikeye düşürülebilir. Güvenlik bozulur,mal ve can güvenliği kalmayabilir.Halkı bir endişe ve korku sarar...Halk ve Kamuoyu;kuvvetli ve otoriter bir yönetim arar ve buna gereksinim duyulur. Böyle bir ortamda mevcut yönetimin veya başka bir yönetimin OTORİTESİ ortaya çıkar. Otorite yürüten ekip içinden birisi Kurtarıcı bir kişiliğe bürünür... Sıkıyönetim veya Olağanüstü bir DURUM ilan edilir...
Bu Yönetim bozulan düzeni ve güvenliği sağlar...Halkı endişeli yaşamdan uzaklaştırır...Bu Endişeli bekleyiş, bu otoritenin etkisi ile NORMAL bir yaşama dönülür...
Kargaşa ve endişeli bekleyiş durumundan normale dönülmesine rağmen; yönetim koltuğuna oturan kurtarıcı yönetici kişi veya kişiler;koltuğu bırakmak istemezler. Demokrasinin kurum ve kuralları dışında yönetimlerini devam ettirirler. Adeta toplumun inandığı ve büyük bir kurtarıcı olarak taptığı kişi diktatör olur. Etrafında da bir çıkar grubu oluşur ve yönetimde kalmanın olanaklarını bu grup devlet olanaklarını paylaşır. Medya başta olmak üzere tüm kurumlar baskı altında tutulur. Ve Vatanseverlikten dem vurulur...
Geçmiş yıllarda İtalya'da DUÇE, Almanya'da FÜHRER ve Rusya'da STALİN. Diktatör önder olmuşlardır.
Ama Diktatörlerden de ülkelerine hizmet edenler yok değildir. Fakat Diktatörlerin çoğunluğu da kurt ağzından kuzu kapan kasap gibidirler. kurtardıkları ülkelerini işledikleri suç ve hataları ile de boğazlarlar.
B-DEMOKRATİK (Halk Hükümetleri)...
İktidarın kaynağı ne VERASETTİR. Ne Sınıf İmtiyazıdır. Ne de Cebir ve Tazyiktir. Yalnızca HALKTIR. Amacı ve varlığının nedeni Halktır. Bir ülkede hükümet ve idari kurumlar bu nedenle,halkı için vardır. Kaynağı ve amacı halk olan iktidarın akılcı düşünce;sahibi ve kullanıcısı halk olsun.demokrasilerde; insan en yüce varlıktır. İnsandan başka olan her varlığın İnsana oranla olan değeri; bir araç değeridir.
İnsanlar; hukuken eşittirler.Kimsenin kimseden fazla veya eksik bir hakkı ve ayrıcalığı yoktur...Tanrı eli kimsenin alnına zadelik ve uşaklık damgası vurmamıştır. Dünyaya gelen her insan; mutlu olmak emeli ile yaşar ve emelde de tüm insanlar eşittirler.
Yalnız; Aristo; " DEMOKRASİ,HÜKÜMETTEN ÇOK DEMOGOJİYE MÜSAİT BİR REJİMDİR"demiştir...
Demokrasi her şeyden önce medeni ve siyasi haklardan eşitlik esasına dayanır. Bu rejimle yönetilen ülkelerdeki insanlar arasında hiç bir ayrım ,sınıf ve ayrıcalık yoktur..."
xxxxxxxxx
Devlet denen kurumu da şöyle tanımlayabiliriz...
" Devlet; belirli bir ülke üzerinde ve Hükümet ile temsil olunan,üstün ve merkezi otoritenin egemenliği ve gözetimi altında belirli hukuki ve otonom bir düzene bağlı olarak yaşayan insanlardan kaynaşmış geniş bir siyasi topluluktur."
Bu tanıma göre de devlet üç unsuru taşımaktadır.
Birincisi BEŞERİ unsurdur.Yani TOPLULUK-İnsan Grubudur.Buna MİLLET diyebiliriz...
İkincisi ise;DOĞAL Unsur...Yani ÜLKEDİR.Belirli sınırlarla çevrilmiş bir yeryüzü çevresidir.
Üçüncüsü ise; HAKİMİYET denen; SİYASİ unsurdur. Kamu Otoritesidir...


Anahtar Kelimeler : Turan ATEŞ ,
Print
Yorum Yap
Yorumunuz
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

Facebook Yorumları
Dikkat Çekenler
Yazarlar
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Kırşehir'de Deprem!

Kırşehir'de Deprem!

12:58 6 Haziran 2019
Doğa EŞARP

Doğa EŞARP

13:04 29 Mayıs 2019
Anket

Duyurular
Linkler
Arşiv
Günlük Gazeteler
Oku
Ziyaretçi Defteri
Hava Durumu
Hava Durumu
Yükleniyor...
E-Gazete
/Resimler/Editor/images/15%20Haziran%20Cumartesi-1.jpg

Facebook Twitter
2014 Kırşehir Haber 365 - tüm hakları saklıdırHaber Scripti Haber Yazılımı